13/06/2016 - attesten gevolgde theorie-/praktijklessen verplicht voor te leggen op de dag van het examen

Kandidaten die tweemaal niet slagen voor het theorie-examen (categorie B) of het praktijkexamen (alle categorieën behalve G) zijn verplicht om respectievelijk theorie- of praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool om toegelaten te worden tot het volgende examen.  Eens deze lessen gevolgd, ontvangen de kandidaten hiervoor een attest van de rijschool.

Dit (papieren) attest moet vanaf het derde examen bij ieder examen worden voorgelegd. Zonder dit attest zal de kandidaat NIET worden TOEGELATEN tot het examen.

 

Alle KM-vestigingen open op 13/02/2019

Op woensdag 13 februari 2019 zijn alle KM-keuringsstations en examencentra rijbewijs geopend en bereikbaar tijdens de normale openingsuren.

Aangepaste openingsuren - examencentrum Brugge

Gelieve rekening te houden met volgende aangepaste openingsuren wanneer u een theorie-examen (vrij) wenst af te leggen in het examencentrum van Brugge:

  • donderdag 14/06/2018: 7u00 tot 9u30 & 13u00 tot 16u00 

01/03/2017 - Nieuw rijbewijsexamen in het Vlaams Gewest

Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra.

Vanaf 01/03/2017

Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)
De kandidaat die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 1 maart 2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.