Roeselare

Het Coronavirus, graag even uw aandacht

In het belang van uw gezondheid, die van onze werknemers en van alle klanten, willen we uw bijzondere aandacht vragen voor het naleven van de elementaire regels van hygiëne (handen, hoest- en nieshygiëne) vóór en tijdens uw bezoek aan het keuringsstation of examencentrum. Fysieke contacten (handen geven, ...) worden eveneens vermeden.

EXAMENCENTRA RIJBEWIJS - UPDATE 01/11/2020 - opschorting rijexamens en rijlessen incl. het terugkommoment

Het Overlegcomité kondigde op vrijdag 30 oktober 2020 verstrengde maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Conform de beslissingen van het Overlegcomité worden de rijexamens en rijlessen, inclusief het terugkommoment, tot nadere berichtgeving opgeschort. De Vlaamse overheid werkt momenteel, in overleg met federale en gewestelijke overheden, verder het juridisch kader uit om de gevolgen van het stilleggen van de rijexamens en rijlessen op te vangen.

werken - structureel onderhoud R32 in Ardooie en Roeselare

Vanaf 15 juni 2020 starten de werken op de R32 in Ardooie en Roeselare.
Gelieve bij uw afspraken in het keuringsstation of het examencentrum rekening te houden met deze werken.

Contactloos betalen met de bankkaart tot € 50

Voortaan is het ook in al onze keuringsstations en examencentra mogelijk om tot € 50 contactloos met de bankkaart te betalen.

Mogen wij u vragen om zoveel mogelijk elektronisch te betalen en liefst contactloos.