Inschrijving

Welke procedure dient men te volgen voor een inschrijving onder O-plaat?

Bij een keuring met het oog op een inschrijving onder een O-plaat dienen volgende documenten te worden voorgelegd: 
- het inschrijvingsbewijs ofwel het attest van verlies van het inschrijvingsbewijs
- voor een ingevoerd voertuig is dit het douanevignet 705 en het buitenlands inschrijvingsbewijs.

Art. 26 van het Technische reglement bepaalt bovendien dat geen voertuig op de openbare weg mag gebruikt worden indien het inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt.