keuring

Waar kan ik mijn oldtimer aanbieden voor een oldtimerkeuring in West-Vlaanderen?

  • Indien het voertuig eerder werd ingeschreven in België: in alle 10 de keuringsstations van KM.
  • Indien het voertuig wordt ingevoerd vanuit het buitenland: in alle 10 de keuringsstations van KM.

Waar moet ik mijn voertuig ter keuring voorrijden?

De keuze van het keuringsstation bij aanbieding van een voertuig in België is vrij. Zo kunt u zonder probleem uw voertuig aanbieden in een ander keuringsstation dan vermeld wordt op het uitnodigingskaartje. Hou er wel rekening mee dat indien het voertuig wordt afgekeurd, het voor de herkeuring dient aangeboden te worden in hetzelfdekeuringsstation. Bovendien zijn niet alle keuringsstations uitgerust voor het uitvoeren van ieder type keuring.

Wat moet ik doen als ik onterecht een uitnodigingskaart heb ontvangen?

Zolang u de inschrijving niet hebt geschrapt en de nummerplaat niet hebt teruggestuurd naar de DIV, blijft u een uitnodiging ontvangen. Hebt u het voertuig nooit in uw bezit gehad, dan neemt u best contact op (categorie autokeuring) met ons.

Wat moet ik doen als de gegevens op mijn uitnodigingskaart niet correct zijn?

Als uw adres niet correct is, dient u uw inschrijvingsbewijs door de politie van uw gemeente te laten aanpassen. 

Wat moet ik doen als ik geen uitnodigingskaart heb ontvangen?

Indien uw keuringsbewijs vervallen is of binnenkort vervalt, kunt u zich best zo vlug mogelijk naar een keuringsstation begeven. De keuring staat immers los van het al of niet ontvangen van een uitnodiging. U doet er goed aan zelf steeds de vervaldatum van het keuringsbewijs in de gaten te houden. U kunt dit melden bij de kassa van het keuringsstation.

Hoelang voor de vervaldatum van het keuringsbewijs kan ik mijn voertuig aanbieden?

U kan uw voertuig tot 2 maanden voor de vervaldatum van het keuringsbewijs ter keuring kan voorrijden, met behoud van de oorspronkelijke vervaldatum. 

voorbeeld: vervaldatum keuringsbewijs 10 augustus 2014: u kan uw voertuig reeds voorrijden vanaf 10 juni 2014; u ontvangt in dit geval toch een geldigheid tot 10 augustus 2015 (of, indien de bonus van toepassing is, tot 10 augustus 2016)

U mag uw voertuig voorrijden in een keuringsstation naar keuze; een eventuele herkeuring dient in hetzelfde keuringsstation te gebeuren. 

Wat zijn de beperkingen opgelegd aan voertuigen ingeschreven onder O-plaat?

Deze voertuigen worden uitgesloten van volgend gebruik:
- commercieel en professioneel gebruik
- woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
- gebruik als werktuig of werkmiddel alsook interventieopdrachten

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:
- oldtimermanifestaties
- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

Nummerplaten

Een nieuwe nummerplaat evenals alle nuttige informatie m.b.t. inschrijvingen kan u bekomen bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) te Brussel of in één van de regionale antennes. Voor West-Vlaanderen zijn dit Oostende en Harelbeke. Deze dienst is een afdeling van de Federale Overheid en staat los van de keuringscentra.

Meer informatie vindt u op volgend webadres: http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/webdiv/  

Wat gebeurt er als ik mijn voertuig te laat aanbied ter keuring?

Overeenkomstig art. 23 undecies 4° van het Koninklijk Besluit van 15 september 1968 dient een toeslag (zie tabel) te worden aangerekend wanneer een voertuig na de vervaldatum van het keuringsbewijs voor keuring wordt aangeboden. De referentiedatum op het keuringsbewijs blijft behouden.

Bekijk de tarieven - klik hier.

Wanneer heb ik met mijn personenwagen recht op een bonusjaar bij de keuring?

Vanaf 1 mei 2006 kunnen personenvoertuigen (categorie M1) die aan bepaalde voorwaarden voldoen, genieten van een 'bonusjaar'.

Zij krijgen een geldigheid van 2 jaar indien zij beantwoorden aan volgende voorwaarden:

Pagina's