Nieuws

werken industriezone Gullegem-Moorsele - update 12

02/07/2019

Vanaf 28/06/2019 zullen de autokeuring en het examencentrum rijbewijs enkel nog bereikbaar zijn via de Hondschotestraat. De bewegwijzering wordt aangepast.

 

Werken industriezone Gullegem-Moorsele - update 11

05/06/2019

Werken industriezone Gullegem-Moorsele - planning juni-juli 2019

Nijverheidslaan, tussen Westlaan tot aan draai ERA Benelux
Start vanaf 10/06 - De aannemer voorziet dat deze werken zullen duren tot 12/07.
Bedrijven zullen kunnen hinder ondervinden maar zullen in samenspraak met de aannemer toegankelijk blijven.
Het recyclagepark zal gesloten zijn gedurende deze werken.

Drieslaan, tussen Noordstraat en Nijverheidslaan
Aannemer begonnen met rioleringswerken.
Aanleg van funderingen en asfaltonderlagen:...

Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 10

11/04/2019

Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - planning april-mei 2019

Drieslaan, tussen Muizelstraat en Noordstraat
Aanleggen onderlagen asfaltverharding: vrijdag 12 april
Op niveau brengen deksels riolering: week 29 april
Aanleg toplaag asfaltverharding: zaterdag 4 mei

Hondschotestraat, kruispunt Noordstraat
Heraanleg rijweg, fietspad, plaatsen greppels: afgewerkt tegen einde april

Noordstraat, tussen Hondschotestraat en autokeuring
Verdere aanleg van rioleringen, klaar tegen einde...

Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 9

13/03/2019

Werken industriezone Gullegem-Moorsele - planning maart-april 2019

Rioleringswerken  kruispunt Hondschotestraat-Noordstraat: de overstortconstructie werd vorige week geplaatst.  De aannemer legt nu de regenwater- en de afvalwaterleidingen aan.  Aansluitend wordt het wegdek vernieuwd. Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden zal doorgaand verkeer in de Hondschotestraat vanaf eind april terug mogelijk zijn.

In de Noordstraat  start de aannemer met het plaatsen van de rioleringen.  In een eerste fase wordt er gewerkt vanaf de Hondschotestraat tot...

Pagina's