Veel gestelde vragen & antwoorden (FAQs) i.v.m. het rijbewijs - update 09/09/2020

09/09/2020

Geldigheid examens

De geldigheid van mijn theorie-examen is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheidsduur van je theorie-examen (3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan mag je tot en met 31/12/2020 toch het praktijkexamen afleggen, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.

Wil je je huidige voorlopig rijbewijs omwisselen of een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen, dan kan dit met je vervallen theorie-examen t.e.m. 30/09/2020.

De geldigheid van mijn examen afgelegd op privéterrein is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je examen op privéterrein (1 jaar of 3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31/12/2020 en mag je tot en met 31/12/2020 toch het praktijkexamen op de openbare weg afleggen, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het examen op privéterrein.

De geldigheid van mijn examen “Basiskwalificatie” in het kader van het bekomen van een bewijs van vakbekwaamheid (code 95), is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je examen “Basiskwalificatie” (3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31/12/2020.

Geldigheid voorlopig rijbewijs

De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31/12/2020. Tot en met 30/09/2020 mag je oefenen met een begeleider op de openbare weg.

Na 31/12/2020 mag je met een vervallen voorlopig rijbewijs niet meer rijden, zonder eerst verplicht praktijkonderricht te volgen.

Ik ben begeleider. Vanaf wanneer mag ik opnieuw gaan oefenen op de openbare weg met mijn kandidaat-bestuurder onder dekking van zijn geldig (eventueel verlengd) voorlopig rijbewijs?

De rijopleiding is in principe opnieuw toegelaten vanaf 11/05/2020. Dit geldt voor theorie- en praktijkonderricht bij een erkende rijschool, maar eveneens voor de opleiding onder vrije begeleiding.

Ik wilde mijn voorlopig rijbewijs omwisselen voor een ander model, maar door de coronamaatregelen kon dit niet. Nu is mijn voorlopig rijbewijs vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020 kan je dit nog steeds omwisselen voor een ander model tot en met 31/12/2020, op voorwaarde dat je theorie-examen ook nog geldig is (zie theorie). Let wel, je kan maar één keer je voorlopig rijbewijs omwisselen!

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen voor 16/03/2020, dan kan dit niet meer omgewisseld worden.

De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs M18 of M36 is vervallen. Kan ik toch een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen vóór 01/01/2021?

Nee. Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31/12/2020. Je kan dus pas vanaf 01/01/2021 een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen. De 6 uur praktijkonderricht, die verplicht moeten gevolgd worden om een voorlopig rijbewijs M12 te kunnen bekomen, kunnen ook pas gevolgd worden vanaf 01/01/2021. Vergeet eveneens niet naar de geldigheid van je theorie-examen te kijken (zie hoger, geldigheid theorie-examen).

Geldigheid rijschoolonderricht

De geldigheid van de theorie- of praktijklessen die ik gevolgd heb bij een erkende rijschool is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je lessen (3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2020.

Afspraak

Ik had al een afspraak om examen af te leggen na 15/03/2020, maar deze werd geannuleerd of verplaatst door het examencentrum omwille van de sluiting van de examencentra. Moet ik nu een toeslag betalen?

Nee, er moet geen retributietoeslag worden betaald voor afspraken die al vastlagen na 15/03/2020 en vóór de heropening van de examencentra.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen na 15/03/2020, maar deze kon niet doorgaan omwille van de sluiting van de examencentra. Moet ik zelf een nieuwe afspraak maken?

Tenzij het examencentrum jou al heeft gecontacteerd, moet je zelf contact opnemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen en deze valt nu kort na de heropening van de examencentra. Is het mogelijk om deze afspraak te annuleren?

Ja, het is steeds mogelijk om een afspraak kosteloos te annuleren als dit ten minste 3 werkdagen voor de afspraak (zaterdagen niet meegerekend) gebeurt.

Vb. Je hebt een afspraak op maandag 25 mei en wilt deze annuleren of verplaatsen, dan dient dit ten laatste op woensdag 20 mei te gebeuren.

Annuleer je de afspraak minder dan 3 werkdagen voor de afspraak, dan zal je een retributietoeslag moeten betalen. De examencentra zijn bereikbaar om annuleringen mogelijk te maken.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen en deze valt nu kort na de heropening van de examencentra. Blijft deze afspraak behouden?

Ja, je afspraak blijft behouden. Indien gewenst, kan je de afspraak ook annuleren (tijdig).

Ik had al een afspraak bij de rijschool om samen met mijn instructeur examen af te leggen, maar ik wil deze afspraak annuleren. Wat moet ik doen?

Voor afspraken die werden vastgelegd met de rijschool moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de rijschool om samen met hen een nieuwe afspraak te voorzien.

Herstelexamens

Ik ben vervallen van het recht tot sturen en ik moet een theoretisch en/of praktisch herstelexamen afleggen. Vanaf wanneer kan dit?

Zowel theoretische als praktische herstelexamens zijn terug mogelijk voor alle categorieën vanaf maandag 18/05/2020. Neem hiervoor contact op met het examencentrum dat je hebt gekozen om deze examens af te leggen.

Geldigheid rijbewijs

Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen van de categorie BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE of D1E, maar de geldigheid van mijn rijbewijs B is vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van een Belgisch of Europees rijbewijs vervallen is tussen 01/02/2020 en 31/08/2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je je dus aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijbewijs B.

Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen CE, C1E, DE of D1E, maar de geldigheid van mijn rijbewijs C, C1, D of D1 is vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van een Belgisch of Europees rijbewijs of een niet-permanente rijbewijscategorie, vervallen is tussen 01/02/2020 en 31/08/2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je je dus aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijbewijs C, C1, D of D1.

Ik ben begeleider van een kandidaat-bestuurder, maar de geldigheid van mijn (Belgisch of Europees) rijbewijs is vervallen. Mag ik nog verder blijven oefenen met mijn kandidaat en hem begeleiden tijdens het examen?

Ja, indien de geldigheid van je (Belgisch of Europees) rijbewijs vervallen is tussen 01/02/2020 en 31/08/2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je dus blijven rijden met dit rijbewijs en ook je kandidaat blijven begeleiden.

Geldigheid medische onderzoeken

De geldigheid van mijn document “XII. Rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs aan de kandida(a)t(e) voor het rijbewijs van groep 1 (C.A.R.A.)” is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van dit document is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze verlengd tot en met 31/12/2020 (tenzij anders beslist door de geneesheer), maar alleen op voorwaarde dat je vóór 11/06/2020 een nieuwe afspraak hebt gemaakt met het medisch centrum.

De geldigheid van mijn rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2 (al dan niet van een oogarts) is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van deze documenten is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze verlengd tot en met 30/09/2020. Je mag je dus tot en met 30/09/2020 aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijgeschiktheidsattest.

Geldigheid keuringsbewijs

De geldigheid van het keuringsbewijs van mijn voertuig is vervallen na 13/03/2020. Mag ik met dit voertuig nog examen afleggen?

Indien je voertuig normaal periodiek gekeurd moest worden tussen 13/03/2020 en 03/06/2020, dan krijg je hiervoor uitstel tot en met 04/11/2020 en mag je met je vervallen keuringsbewijs blijven rijden en ook examen afleggen.

Veiligheidsmaatregelen

Welke veiligheidsmaatregelen moet ik respecteren als ik naar het examencentrum kom?

Het is belangrijk enkel en alleen te komen met je begeleider of instructeur, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen (cashbetalingen worden niet aanvaard).

Bijkomend dienen de regels betreffende handhygiëne strikt nageleefd te worden, dient je voertuig binnenin proper te zijn en is het dragen van een mondmasker voor jou en de perso(o)n(en) die jou vergezel(t)(len), verplicht.

Examen centrum

Brugge Oostende Roeselare Wevelgem