Wegenwerken Oostende: Zandvoordestraat - aanleg fietspaden & werken op kruispunt met Stationstraat (update 3)

09/10/2019

Aanleg vrijliggende fietspaden - de aanleg van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs de Zandvoordestraat tussen de Simon Stevinstraat en de Stationstraat

- de werken zullen eerst aan de  zuidkant (zijde A10) gebeuren en daarna aan de noordkant (zijde spoorweg), telkens in verschillende fases
- de werken starten ter hoogte van de Simon Stevinstraat 
- het verkeer (beurtelings) zal geregeld worden d.m.v. verkeerslichten

Warmtenet - op dinsdag 8 oktober start de laatste fase van de werken in de Zandvoordestraat. Tijdens deze fase wordt de doorsteek naar de Kuipweg gemaakt. Om deze werken vlot te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de brug over de A10 wordt afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd fietsers en voetgangers. We voorzien dat deze werken 2 weken gaan duren, mits gunstige weersomstandigheden.

Autokeuring en examencentrum rijbewijs blijven bereikbaar.

Heeft u een afspraak, gelieve dan rekening te houden met mogelijke verkeershinder ten gevolge van deze werken.

Meer informatie kan u hier fietspaden (Groene 62) / Warmtenet Zandvoordestraat terugvinden.

Keuringsstation

  • Oostende

Examen centrum

Oostende