Wegenwerken Oostende: Zandvoordestraat - aanleg fietspaden & werken tussen Ijslandstraat en Stationstraat (deel 1)

17/07/2019

Vanaf 5 augustus 2019 wordt er op de Zandvoordestraat gestart met -

  • de aanleg van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs de Zandvoordestraat tussen de Simon Stevinstraat en de Stationstraat

- de werken zullen eerst aan de  zuidkant (zijde A10) gebeuren en daarna aan de noordkant (zijde spoorweg), telkens in verschillende fases
- de werken starten ter hoogte van de Simon Stevinstraat 
- het verkeer (beurtelings) zal geregeld worden d.m.v. verkeerslichten

  • Beauvent werken tussen de Ijslandstraat en de Stationstraat

5 augustus tot ca. eind september

- er zal éénrichtingsverkeer georganiseerd worden richting Zandvoorde van de Ijslandstraat naar de Stationstraat
- het verkeer richting Konterdam zal omgeleid worden via de Stationstraat, Amandinestraat en Ijslandstraat 

in de loop van september

- de Zandvoordestraat wordt  afgesloten tussen de Ijslandstraat en de Stationstraat
- omleiding in beide richtingen via de Stationstraat, Amandinestraat en Ijslandstraat

Autokeuring en examencentrum rijbewijs blijven bereikbaar.

Heeft u een afspraak, gelieve dan rekening te houden met mogelijke verkeershinder ten gevolge van deze werken.

Meer informatie kan u hier terugvinden.

Keuringsstation

  • Oostende

Examen centrum

Oostende