Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 10

11/04/2019

Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - planning april-mei 2019

Drieslaan, tussen Muizelstraat en Noordstraat
Aanleggen onderlagen asfaltverharding: vrijdag 12 april
Op niveau brengen deksels riolering: week 29 april
Aanleg toplaag asfaltverharding: zaterdag 4 mei

Hondschotestraat, kruispunt Noordstraat
Heraanleg rijweg, fietspad, plaatsen greppels: afgewerkt tegen einde april

Noordstraat, tussen Hondschotestraat en autokeuring
Verdere aanleg van rioleringen, klaar tegen einde april
Aansluitend aanleg rijwegverharding

Drieslaan, tussen Noordstraat en Nijverheidslaan
Plaatsen filters en aanleg riolering: vanaf einde april tot medio juni
Aansluitend uitvoering wegenis

Muizelstraat
Plaatsen middeneilandjes en op niveau brengen deksels riolering: uitvoering week 23 april
Bij uitvoering van deze werken zal er plaatselijk verkeershinder zijn, een omleiding zal voorzien worden via de Hondschotestraat.
Aanleggen toplaag asfaltverharding: zaterdag 4 mei
Op die dag is de Muizelstraat tussen de Hondschotestraat en de Drieslaan afsloten voor alle verkeer.

Noordstraat, tussen Drieslaan en autokeuring
aanleg riolering vanaf begin juni

Keuringsstation

  • Wevelgem

Examen centrum

Wevelgem