Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 4

27/11/2018

Autokeuring en examencentrum rijbewijs blijven bereikbaar.

Op woensdag 28 november worden de greppels en boordstenen geplaatst in de Muizelstraat.  Aansluitend wordt de fundering van de rijweg aangelegd en bij goede weersomstandigheden worden op 4 december de asfaltonderlagen geplaatst. 

In dezelfde week wordt gestart met de volgende fase in de Muizelstraat: de heraanleg van de rijwegverharding kant autostrade. Het verkeer zal dan over de nieuw geplaatste rijwegverharding kant bedrijven, de industriezone kunnen verlaten.

In de week van 17 december worden, bij goede weersomstandigheden,  de onderlagen  kant autostrade uitgevoerd en legt de aannemer ook de rijwegbetonverharding aan van de helft van het rond punt Muizelstraat/Drieslaan.

Er zal niet gewerkt worden tussen 22 december en 6 januari gelet op het bouwverlof.

Vanaf 7 januari 2019 start de aannemer met de uitvoering van een nieuwe fase, namelijk de werken in de Noordstraat en terzelfdertijd ook de werken in de Drieslaan tussen de Muizelstraat en de Noordstraat. Bij aanvang van de werken in de Noordstraat zal de Hondschotestraat onderbroken worden.  Ter hoogte van de Noordstraat wordt een riooldoorsteek en een overstortconstructie gerealiseerd. Deze werken zullen ca. 8 weken duren.

De omleiding via Nijverheidslaan, Westlaan en Muizelstraat zal in beide richtingen dienen gevolgd te worden (zie plan). Fietsers dienen deze omleiding niet te volgen en kunnen met de fiets aan de hand de werf ter hoogte van de Noordstraat dwarsen. 

Vanaf 7 januari tot einde februari zal het verkeer ter hoogte van het rond punt Muizelstraat/Drieslaan geregeld worden met verkeerslichten.

Eénmaal de Hondschotestraat hersteld is, wordt deze terug opengesteld voor alle verkeer en dit in beide richtingen.

Toegang tot de autokeuring / het examencentrum rijbewijs (Keuringsbureau Motorvoertuigen) zal steeds mogelijk blijven, ofwel via de kant Drieslaan, ofwel via de kant Hondschotestraat.

Keuringsstation

  • Wevelgem

Examen centrum

Wevelgem