Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 5

21/01/2019

Planning januari-februari 2019

Bij het uitvoeren van sonderingen op het kruispunt Noordstraat/Hondschotestraat werd vastgesteld dat verschillende nutsleidingen  (hoogpanningskabels, glasvezelkabel en gasleiding) de uitvoering van de riolering en de plaatsing van de overstortconstructie in de Hondschotestraat onmogelijk maken.  De nutsleidingen dienen eerst verplaatst te worden.

De verkeerssituatie zoals ze op heden bestaat wordt behouden:

  • Verkeer naar de industriezone via de Hondschotestraat
  • Verkeer van de industriezone via de Muizelstraat
  • Éénrichtingsverkeer in deel Muizelstraat en deel Hondschotestraat

Omleiding januari 2019

In januari worden door de aannemer volgende werken uitgevoerd :
Muizelstraat:  aanleg verharding tweede helft rotonde.
Drieslaan, deel ACL Polyester tot bedrijf Castellins: aanleg afvalwaterleidingen vanaf Muizelstraat & plaatsen kokers regenwaterafvoer in het midden van de rijweg

Er wordt ook bijkomende verkeerssignalisatie richting R8/E403/A19 geplaatst.

Omleiding februari/maart 2019

Keuringsstation

  • Wevelgem

Examen centrum

Wevelgem