Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 6

29/01/2019

Door de winterprik kan de betonverharding op het rond punt Drieslaan/Muizelstraat niet worden uitgevoerd. 
Bij goede weersomstandigheden kunnen deze werken starten vanaf 4 februari.  De uitvoeringstermijn bedraagt één week. De betonverharding dient dan nog één week uit te harden.

De aannemer legt wel verder de rioleringen aan in de Drieslaan tussen de Muizelstraat en de Noordstraat.

Gedurende de eerste weken van februari zullen de nutsmaatschappijen op het kruispunt Noordstraat/Hondschotestraat op een viertal locaties kabels en leidingen verplaatsen, teneinde de aanleg van de riolering mogelijk te maken.

De verkeerssituatie zoals ze op heden bestaat wordt behouden:

  • Verkeer naar de industriezone via de Hondschotestraat
  • Verkeer van de industriezone via de Muizelstraat
  • Eenrichtingsverkeer in deel Muizelstraat en deel Hondschotestraat

Zie omleidingsplan januari 2019

Indien de weersomstandigheden terug beter worden, kunnen  vanaf 18 februari  de rioleringswerken in de Noordstraat starten.
De Hondschotestraat wordt dan  ter hoogte van de Noordstraat volledig onderbroken voor het aanleggen van de riolering en het bouwen van een overstortconstructie. 
De omleiding verloopt via de Nijverheidslaan/Westlaan/Muizelstraat. 

Zie omleidingsplan februari-maart 2019

Keuringsstation

  • Wevelgem

Examen centrum

Wevelgem