werken - structureel onderhoud R32 in Ardooie en Roeselare

15/06/2020

Vanaf 15 juni 2020 starten de werken op de R32 in Ardooie en Roeselare.
Gelieve bij uw afspraken in het keuringsstation of het examencentrum rekening te houden met deze werken.

De werfzone bevindt zich op de R32 tussen het op- en afrittencomplex nr. 8 Roeselare-Beveren en de Beversesteenweg. De versleten betonlaag en de fundering gaat eruit en de weg wordt helemaal heropgebouwd met een nieuwe toplaag in asfalt. Het kruispunt met de Beversesteenweg krijgt nieuwe
‘slimme’ verkeerslichten met betere verkeersdetectie om de groentijden optimaal af te stemmen met het aanwezige verkeer.
Daarnaast wordt er ook gewerkt ter hoogte van de Gapaardstraat. Hier wordt het dienstpad op de tunnelkoker vernieuwd.

Er zijn in totaal 100 werkdagen voorzien. De werken worden in 2 grote fases uitgevoerd:
Fase 1: vanaf op- en afrittencomplex E403 tot kruispunt Beversesteenweg (kruispunten niet inbegrepen) - vanaf 15 juni tot eind oktober 2020.
Fase 2: werken aan kruispunt Beversesteenweg - vanaf maart 2021 (meer info over deze fase volgt in een volgende bewonersbrief) tot vermoedelijk mei 2021.
Tijdens de winterperiode, zijnde vanaf november 2020 zullen de werken stilliggen en wordt de rijweg terug opengesteld voor het verkeer. Alle bewegingen zullen op dat moment terug mogelijk zijn.

Hinder en omleidingen tijdens fase 1
Gedurende de volledige duur van de werken rijdt het verkeer op de R32 op 2 x 1 rijstrook. Er is dus in elke rijrichting 1 rijstrook beschikbaar. De 3-kleurige verkeerslichten aan de Beversesteenweg worden buiten werking gesteld. Fietsers kunnen tijdens fase 1 de R32 oversteken ter hoogte van het kruispunt
Beversesteenweg.

Fase 1 wordt verder onderverdeeld in 2 deelfases:
Fase 1a: In deze fase wordt er dicht tegen de verkeerslichten van het op- en afrittencomplex van de E403 gewerkt. Fase 1a zal 10 werkdagen duren (van 15 juni tot vermoedelijk 26 juni).
De verkeerssituatie tijdens fase 1a:
- Op de E403 in de rijrichting Brugge blijft de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren open.
- Op de E403 in de rijrichting Kortrijk is de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren afgesloten. Afrijden kan enkel via het op- en afrittencomplex nr. 9 Lichtervelde en vervolgens via de N35, N32 en R32.
- Op de R32 komende van Ardooie is de oprit E403 richting Kortrijk afgesloten. Verkeer moet omrijden via de R32.
- Op de R32 komende van Roeselare is de oprit E403 richting Brugge afgesloten. Verkeer moet omrijden via de R32, N32, N35 en het op- en afrittencomplex Lichtervelde van de E403.
- Tijdens deze fase zijn de verkeerslichten van de E403 kant Roeselare buiten werking
- Ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg is enkel rechtsin en rechtsuit toegestaan.
Linksafbewegingen zijn daardoor niet mogelijk! Linksafslaand verkeer moet daardoor omrijden:
o Verkeer op de R32 komende van de E403 moet draaien aan de ovonde R32/N32
o Verkeer op de R32 komende van Roeselare wordt omgeleid via de Sprietstraat, Beverensestraat naar de Beversesteenweg.

Fase 1b: In deze fase wordt er verder gewerkt tot aan het kruispunt met de Beversesteenweg.
Deze fase zal 60 werkdagen in beslag nemen. (van vermoedelijk 29 juni tot eind oktober 2020)
De verkeerssituatie tijdens fase 1b:
- Vanaf nu zijn alle bewegingen terug mogelijk, enkel ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg geldt nog steeds dat enkel rechtsin en rechtsuit mogelijk is. De omleiding voor linksafslaand verkeer:
o Verkeer op de R32 komende van de E403 moet draaien aan de ovonde R32/N32 (idem fase 1a)
o Verkeer op de R32 komende van Roeselare moet omrijden via de E403 en aan open afrit nr. 9 Lichtervelde een keerbeweging maken.

Voor meer informatie i.v.m. deze werken, klik hier: onderhoudwerken R32.

 

Keuringsstation

  • Roeselare

Examen centrum

Roeselare