Nieuws

09/05/2017 - Bereikbaarheid autokeuring / examencentrum Roeselare tijdens de onderhoudswerken op R32 t.h.v. op- en afrittencomplex nr.8 Roeselare-Beveren van de E403

09/05/2017

Vanaf maandag 15 mei worden onderhoudswerken uitgevoerd op de R32 ter hoogte van het op- en afrittencomplex nr.8 Roeselare-Beveren van de E403.
De werken zullen in 2 fases (elke fase duurt 15 werkdagen) verlopen -

fase 1 - de 2 rijstroken op de R32 aan de kant Brugge (rijrichting Roeselare) fase 2 - de 2 rijstroken op de R32 aan de kant Kortrijk (rijrichting Tielt/Ardooie)

Tijdens beide werkfases zal het verkeer dat de E403 verlaat aan complet nr.8 niet links kunnen afslaan:

wie op de E403 vanuit Brugge komt, zal niet kunnen afrijden richting Tielt/Ardooie. Dit...

02/05/2017 - betalen met VISA/MasterCard mogelijk

02/05/2017

KM nv heeft haar betaalmogelijkheden uitgebreid. Voortaan biedt KM in al haar vestigingen de mogelijkheid om ook met VISA / MasterCard te betalen.

 

Bonus malus regeling bedrijfsvoertuigen > 3,5T

25/04/2017

De bonus-malus regeling voor de periodiciteiten van bedrijfsvoertuigen >3,5 ton (cat. N2, N3, O3 en O4) bestemd voor zowel in normaal als ADR- vervoer wordt vanaf 1 maart 2017 afgeschaft.  Vanaf 1 maart 2017 zal voor al deze voertuigen steeds een keuringsbewijs met een normale geldigheid van 1 jaar afgeleverd worden.

Anderzijds is deze nieuwe regeling inzake periodiciteiten niet van toepassing voor herkeuringen ingevolge een keuring met malusgebrek uitgevoerd vóór 1 maart 2017 of voor voertuigen met een referentiedatum ( spildatum) daterend van vóór 1 maart 2017 welke te...

01/03/2017 - Nieuw rijbewijsexamen in het Vlaams Gewest

24/04/2017

Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra.

Vanaf 01/03/2017

Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)
De kandidaat die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 1 maart 2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels. 

Vanaf 04/03/2017

Alle mislukte pogingen tellen altijd mee
De kandidaat die tweemaal na elkaar...

Pagina's