Overslaan en naar de inhoud gaan

Kredietklant Autokeuring

Algemeen

Keuringsbureau Motorvoertuigen nv biedt aan bedrijven de mogelijkheid om de betaling van de keuringsvergoedingen te regelen via domiciliëring na ontvangst van een maandelijkse factuur.

Als kredietklant heb je de mogelijkheid om niet meer per voertuig een groen kaartje te ontvangen, maar per maand een lijst (in Excel) van voertuigen die uitgenodigd worden voor de keuring. Op deze manier kan dit eenvoudig worden ingelezen in het pakket voor voertuigbeheer van de klant.

Kredietklanten kunnen bij KM eveneens een aanvraag indienen om elektronisch hun facturen te ontvangen. Op deze manier vereenvoudigt de administratie.

Voorwaarde

Een minimum van 25 voertuigen die op jaarbasis ter keuring worden aangeboden, geldt als algemene voorwaarde.

Aanvraag kredietklant

Iedere aanvraag wordt individueel behandeld na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier. 

Wordt uw aanvraag positief beoordeeld, dan ontvangt u van ons een domiciliëringsformulier dat u ons ondertekend terugstuurt. Van zodra het akkoord van de financiële instelling in ons bezit is, krijgt u van ons de identificatiekaartjes met barcode toegestuurd.

Download: aanvraagformulier

Kredietkaartje

Het kaartje met barcode dient vóór iedere keuring bij het onthaal in het keuringsstation te worden voorgelegd. Deze kaartjes zijn geldig in alle KM-keuringsstations.

Voordelen

1. Een maandelijkse factuur die volgende gegevens bevat

  • Keuringsstation
  • Datum keuring
  • Nummerplaat
  • Chassisnummer
  • Prestatiecode(s)
  • Kwijtschriftnummer
  • Bedrag zonder btw
  • btw
  • Totaal te betalen bedrag

 

2. Kwijtschrift

Het kwijtschrift onderaan het keuringsbewijs met de details van de geleverde prestaties blijft aan het keuringsbewijs gehecht en dient voor u als klant als controlemiddel. Het kwijtschrift geldt niet langer als betalingsbewijs (maar kan beschouwd worden als een soort van leveringsbon).

3. Identificatiekaartjes

Werken met identificatiekaartjes met unieke barcode bij het begin van de keuring leidt o.m. een grotere fraudebestendigheid, evenals een uitsluiting van vergissingen bij het inscannen van de barcode van de specifieke kredietklant.