Nieuws

Update 2 - Coronavirus maatregelen: examencentra rijbewijs

30/03/2020

Verlenging tijdelijke opschorting van de examens rijbewijs (theorie en praktijk) in het kader van de aanpak van het Covid-19 virus tot minstens zondag 19 april 2020.

Raadpleeg regelmatig onze website www.km.be voor bijkomende informatie.

Noodplan Autokeuring Vlaanderen vanaf 25 maart 2020

30/03/2020

Deze noodmaatregelen starten vanaf woensdag 25 maart 2020. 
De duurtijd van deze noodmaatregelen is momenteel niet gekend en is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis.

Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden

De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd.  Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor...

Update 1 - Coronavirus maatregelen: examencentra rijbewijs

14/03/2020

Tijdelijke opschorting van de examens rijbewijs (theorie en praktijk) in het kader van de aanpak van het Covid-19 virus.

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams Minister Lydia Peeters, om vanaf maandag 16 maart 2020 alle opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op te schorten. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 3 april 2020. M.a.w. er worden vanaf maandagochtend geen examens rijbewijs (theorie en praktijk) meer afgenomen...

Het Coronavirus, graag even uw aandacht

11/03/2020

In het belang van uw gezondheid, die van onze werknemers en van alle klanten, willen we uw bijzondere aandacht vragen voor het naleven van de elementaire regels van hygiëne (handen, hoest- en nieshygiëne) vóór en tijdens uw bezoek aan het keuringsstation of examencentrum. Fysieke contacten (handen geven, ...) worden eveneens vermeden.

Graag verwijzen wij  naar de adviezen die door de FOD Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid m.b.t. het Coronavirus COVID-19 werden uitgevaardigd. 

Met aandrang vragen wij u dan ook om,...

Pagina's