Nieuws

werken industriezone Gullegem-Moorsele - update 13

19/08/2019

Werken industriezone Gullegem-Moorsele - planning augustus-september 2019 

Noordstraat (tussen autokeuring en Drieslaan)
Afwerken rioleringswerken tegen 23/08
Aanleg opritten in uitgewassen beton tegen 20/09
Aanleg asfalt onderlaag tegen 27/09
Opbraak tijdelijke toegang Noordstraat en aanleg fietspad in week van 23-27 september.
Autoverkeer kan vanaf dan niet meer via de Hondschotestraat in de Noordstraat binnenrijden.
Toplaag asfalt op 28/09 mits goede weersomstandigheden. Op deze dag zal dit deel van de Noordstraat niet...

Wegenwerken Oostende: Zandvoordestraat - aanleg fietspaden & werken tussen Ijslandstraat en Stationstraat (deel 1)

17/07/2019

Vanaf 5 augustus 2019 wordt er op de Zandvoordestraat gestart met -

de aanleg van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs de Zandvoordestraat tussen de Simon Stevinstraat en de Stationstraat

- de werken zullen eerst aan de  zuidkant (zijde A10) gebeuren en daarna aan de noordkant (zijde spoorweg), telkens in verschillende fases
- de werken starten ter hoogte van de Simon Stevinstraat 
- het verkeer (beurtelings) zal geregeld worden d.m.v. verkeerslichten

Beauvent werken tussen de Ijslandstraat en de Stationstraat

5...

werken industriezone Gullegem-Moorsele - update 12

02/07/2019

Vanaf 28/06/2019 zullen de autokeuring en het examencentrum rijbewijs enkel nog bereikbaar zijn via de Hondschotestraat. De bewegwijzering wordt aangepast.

 

Werken industriezone Gullegem-Moorsele - update 11

05/06/2019

Werken industriezone Gullegem-Moorsele - planning juni-juli 2019

Nijverheidslaan, tussen Westlaan tot aan draai ERA Benelux
Start vanaf 10/06 - De aannemer voorziet dat deze werken zullen duren tot 12/07.
Bedrijven zullen kunnen hinder ondervinden maar zullen in samenspraak met de aannemer toegankelijk blijven.
Het recyclagepark zal gesloten zijn gedurende deze werken.

Drieslaan, tussen Noordstraat en Nijverheidslaan
Aannemer begonnen met rioleringswerken.
Aanleg van funderingen en asfaltonderlagen:...

Pagina's