Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe keuringsfrequentie voor personenwagens vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 start fase 1 van de nieuwe regels voor de keuringsfrequentie van personenauto’s waarvan de uiterste keuringsdatum op 1 september 2024 of later valt. Een auto ouder dan vier jaar moet dan slechts om de twee jaar gekeurd worden totdat er 160.000 km op de teller staat of hij zes jaar oud is geworden.

De nieuwe regels worden trapsgewijs uitgebreid:

  • Vanaf 1 juli 2024 voor auto’s tot zes jaar oud waarvan de uiterste keuringsdatum op 1 september 2024 of later valt
  • Vanaf 1 juli 2025 voor auto’s tot acht jaar oud waarvan de uiterste keuringsdatum op 1 september 2025 of later valt
  • Vanaf 1 juli 2026 voor auto’s tot tien jaar oud waarvan de uiterste keuringsdatum op 1 september 2026 of later valt

Voorbeeld: Een auto jonger dan zes jaar en met minder dan 160.000 km op de teller heeft een keuringsbewijs dat vervalt op 1 september 2024. Een auto mag al twee maanden voor de uiterste keuringsdatum gekeurd worden. Vanaf 1 juli kunnen die auto’s dus gekeurd worden en van de nieuwe regels genieten. Eenzelfde auto met een keuringsbewijs dat op 31 augustus 2024 of vroeger vervalt kan nog niet genieten van de nieuwe regels, ook al wordt hij na 1 juli 2024 gekeurd.

Het keuringsbewijs van mijn auto vervalt na 1 september 2024, maar mijn auto is nog jonger dan zes jaar en heeft nog geen 160.000 km op de teller. Moet ik de auto nog laten keuren of mag ik een jaar wachten?

De datum op het huidige keuringsbewijs is nog steeds van tel. U mag niet op eigen initiatief de keuring met een jaar uitstellen. U moet de auto laten keuren en als op het moment van de keuring de auto voldoet aan de voorwaarden van de leeftijd en de kilometerstand, dan wordt op dat moment een extra jaar geldigheid gegeven.

Welke auto’s vallen onder de nieuwe regeling?

Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lijkauto’s en minibussen.
De volgende auto’s vallen niet onder de nieuwe regeling:

  • Auto's voor bezoldigd vervoer en hiermee gelijkgesteld gratis vervoer
  • Auto's voor rijles
  • Auto's voor verhuur met bestuurder
  • Ziekenauto's
  • Auto's met een koppelingsinrichting voor méér dan 750 kg te trekken
  • Lichte vrachtauto's
  • Kampeerauto's

Auto’s met een koppelingsinrichting om méér dan 750 kg te trekken, moeten onder de vier jaar slechts om de twee jaar gekeurd worden in plaats van jaarlijks. Zodra ze vier jaar oud zijn moeten ze jaarlijks naar de keuring.

Hoe wordt de leeftijd van de auto bepaald?

De leeftijd van de auto wordt bepaald op basis van de datum van eerste inschrijving. 

Voorbeeld: de datum van eerste inschrijving van een auto is 13 september 2018. Als de auto gekeurd wordt op 13 september 2024 (de zesde verjaardag), en de auto heeft dan nog geen 160.000 km op de teller, dan zal het keuringsbewijs twee jaar geldigheid hebben. Als de auto pas op 14 september 2024 wordt gekeurd, als de auto zes jaar en een dag oud is, dan zal de geldigheid van het keuringsbewijs slechts een jaar zijn.

Voor welke type keuringen gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels gelden enkel voor periodieke keuringen en een eventueel daaropvolgende herkeuring.
Voor een tweedehandskeuring blijft de geldigheid nog steeds één jaar, ook al is de auto jonger dan zes jaar en heeft hij nog geen 160.000 km op de teller.

Mijn auto wordt afgekeurd, en heeft op het moment van de herkeuring de leeftijd van zes jaar en/of 160.000 km op de teller overschreden. Komt mijn auto nog in aanmerking voor de nieuwe regels?

De leeftijd en kilometerstand op het moment van de volledige keuring zijn wat telt. Als een auto bijvoorbeeld nog geen zes jaar oud is en nog geen 160.000 km op de teller heeft, wordt afgekeurd, en hij heeft enkele dagen later tijdens de herkeuring wel de zes jaar en/of de 160.000 km overschreden, dan zal hij toch twee jaar geldigheid krijgen als hij na herkeuring een groen keuringsbewijs krijgt.