Oostende

13/06/2016 - attesten gevolgde theorie-/praktijklessen verplicht voor te leggen op de dag van het examen

Kandidaten die tweemaal niet slagen voor het theorie-examen (categorie B) of het praktijkexamen (alle categorieën behalve G) zijn verplicht om respectievelijk theorie- of praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool om toegelaten te worden tot het volgende examen.  Eens deze lessen gevolgd, ontvangen de kandidaten hiervoor een attest van de rijschool.

Dit (papieren) attest moet vanaf het derde examen bij ieder examen worden voorgelegd. Zonder dit attest zal de kandidaat NIET worden TOEGELATEN tot het examen.

 

Alle KM-vestigingen open op 13/02/2019

Op woensdag 13 februari 2019 zijn alle KM-keuringsstations en examencentra rijbewijs geopend en bereikbaar tijdens de normale openingsuren.

Oostende - werkzaamheden Zandvoordestraat

Op maandag 9 april 2018 starten er werkzaamheden (warmtenet) in de Zandvoordestraat (Simon Stevinstraat - Klokhofstraat), Oostende. Autokeuring en examencenttrum rijbewijs blijven bereikbaar.

Deze werken zullen het zuidelijk rijvak aan de kant van de A10 innemen. Tussen 9 april en het bouwverlof zal enkel doorgaand verkeer via alternerende verkeerslichten mogelijk zijn.

Heeft u een afspraak voor keuring of praktijkexamen rijbewijs, dan raden wij u aan om rekening te houden met mogelijke hinder aan deze werken. Alvast bedankt.

Aangepaste openingsuren theorie - examencentrum Oostende

Gelieve rekening te houden met volgende aangepaste openingsuren wanneer u een theorie-examen (vrij) wenst af te leggen in het examencentrum van Oostende:

  • donderdag 19/04/2018: 10:00u - 16:00u 
  • dinsdag 15/05/2018: 09:00u - 16:00u
  • dinsdag 22/05/2018: 09:00u - 16:00u
  • donderdag 07/06/2018: 10:00u - 16:00u
  • donderdag 14/06/2018: 10:00u - 16:00u
  • donderdag 21/06/2018: 10:00u - 16:00u
  • dinsdag 26/06/2018: 10:00u - 16:00u
  • donderdag 28/06/2018: 10:00u - 16:00u

01/03/2017 - Nieuw rijbewijsexamen in het Vlaams Gewest

Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra.

Vanaf 01/03/2017

Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)
De kandidaat die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 1 maart 2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.