Oostende

Update 1 - Coronavirus maatregelen: examencentra rijbewijs

Tijdelijke opschorting van de examens rijbewijs (theorie en praktijk) in het kader van de aanpak van het Covid-19 virus.

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams Minister Lydia Peeters, om vanaf maandag 16 maart 2020 alle opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op te schorten. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 3 april 2020. M.a.w. er worden vanaf maandagochtend geen examens rijbewijs (theorie en praktijk) meer afgenomen.

Het Coronavirus, graag even uw aandacht

In het belang van uw gezondheid, die van onze werknemers en van alle klanten, willen we uw bijzondere aandacht vragen voor het naleven van de elementaire regels van hygiëne (handen, hoest- en nieshygiëne) vóór en tijdens uw bezoek aan het keuringsstation of examencentrum. Fysieke contacten (handen geven, ...) worden eveneens vermeden.

Update 2 - Coronavirus maatregelen: examencentra rijbewijs

Verlenging tijdelijke opschorting van de examens rijbewijs (theorie en praktijk) in het kader van de aanpak van het Covid-19 virus tot minstens zondag 19 april 2020.

Raadpleeg regelmatig onze website www.km.be voor bijkomende informatie.

Werkzaamheden Zandvoordestraat - kruispunt met Stationstraat-A10 afgesloten van 2 tot 27 maart 2020

02/03 - 27/03/2020: Kruispunt 'Zandvoordestraat-Stationstraat-A10' wordt afgesloten.
Binnenkort gaan werkzaamheden van start aan het kruispunt 'Zandvoordestraat-Stationsstraat-A10'. Het kruispunt wordt uitgerust met verkeerslichten om de verkeersstroom vlotter en veiliger te laten verlopen.

Wegenwerken Oostende: Zandvoordestraat - aanleg fietspaden & werken tussen Ijslandstraat en Stationstraat (deel 1)

Vanaf 5 augustus 2019 wordt er op de Zandvoordestraat gestart met -

  • de aanleg van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs de Zandvoordestraat tussen de Simon Stevinstraat en de Stationstraat

- de werken zullen eerst aan de  zuidkant (zijde A10) gebeuren en daarna aan de noordkant (zijde spoorweg), telkens in verschillende fases
- de werken starten ter hoogte van de Simon Stevinstraat 
- het verkeer (beurtelings) zal geregeld worden d.m.v. verkeerslichten