Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbouwing - Tuning

Algemeen

Met een voertuig op de openbare weg rijden mag enkel wanneer de veiligheid van de bestuurder en van de passagiers, alsook de veiligheid van de andere weggebruikers te allen tijde verzekerd is.

Iedere verbouwing of wijziging (van de stuurinrichting, het ophangingssysteem, emissies of remsysteem, of fundamentele ingrepen op het chassis of het zelfdragend koetswerk) moet dus dezelfde veiligheid kunnen garanderen en moet door een attest van de constructeur of zijn mandataris gestaafd worden.

1 - Tuning

De reglementering inzake tuning is enkel van toepassing op de personenwagens van de categorie M1 die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van personen, die buiten de zetel van de bestuurder maximum 8 zitplaatsen tellen, en die verbouwingen of wijzigingen hebben ondergaan.

1.1 Basisprincipes van tuning

 1. De buitenkant van het koetswerk mag geen puntige of snijdende delen bevatten, noch naar buiten uitstekende delen die door hun vorm, afmetingen, richting en/of hardheid de ernst van lichamelijk letsel voor een persoon die in geval van botsing door de carrosserie wordt getroffen kan vergroten. Bovendien mogen aan het buitenoppervlak van het voertuig ook geen voetgangers, fietsers, motorrijders of andere weggebruikers kunnen blijven haken.
 2. De binneninrichting van het voertuig mag geen snijdende uitsteeksels of scherpe kanten bevatten die de ernst van de verwondingen van inzittenden kunnen verhogen in geval van botsing. De onderdelen waaraan de inzittenden zich kunnen stoten moeten voldoen aan de minimale krommingsstraal en oppervlakte.
 3. De bestuurder moet een vrij uitzicht hebben, zonder belemmering door enigerlei overbodig of niet-reglementair voorwerp of opschrift.
 4. De voertuigen moeten voorzien zijn van wielafschermingen, carrosseriedelen, spatborden, enz.
 5. Op de plaats van de airbag mag geen enkel instrument of onderdeel geplaatst worden. Als het voertuig uitgerust is met een airbag mag die niet verwijderd worden bij een verbouwing.
 6. Er mag niet geraakt worden aan de dragende structuur van het voertuig, tenzij de constructeur of mandataris zijn goedkeuring geeft.
 7. Directe of indirecte belichting mogen enkel op een privé-terrein worden gebruikt.
 8. Voor elk element onderhevig aan een validatie- en/of montagattest, moeten homologatieattest, validatieverslag en/of handleiding voorgelegd worden bij de technische keuring.
 9. De originele motorkapsloten en draairichting van de motorkap dienen behouden te blijven.
 10. Verbouwingen van dubbele naar enkele ruitenwisser(s) of ruitenwissers buiten formaat (niet origineel) worden niet aanvaard indien de oppervlakte van het gewiste voorruitoppervlak het originele niet bedekt.

1.2 Wat wordt er NIET aanvaard ?

De wijzigingen hier beschreven zijn verboden.

Een onderdeel wordt beschouwd als origineel op voorwaarde dat het gemonteerd is bij de levering van het voertuig. Dit wordt op de volgende manier bewezen:

 • Via een attest van de constructeur of zijn mandataris. Dit attest moet vermelden dat het een origineel onderdeel is en het chassisnummer van het voertuig hernemen.
 • Via een catalogus (van het voertuigmerk) waarin het betreffende onderdeel vermeld wordt.
 • Via de aankoopfaktuur van het voertuig, uitgereikt door een officiële verdeler van het merk, waarop de toegevoegde onderdelen zoals spoilers, bumpers, ... vermeld zijn.
 • Via een instructieboekje waarin het onderdeel is opgenomen.

1.3 Welke documenten zijn vereist ?

Voor bepaalde onderdelen die verbouwd of gewijzigd zijn is een validatieverslag vereist. Dit verslag bewijst dat een toegevoegd of gewijzigd deel goedgekeurd is en dat het voertuig ermee uitgerust kan worden.

Voor de volgende onderdelen moet een validatieverslag aangevraagd worden bij de dienst homologaties van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer:

 • kunststofmotorkappen
 • scharnieren van vlinderdeuren
 • buitenzijspiegels
 • niet-originele zetels
 • veiligheidsgordels
 • veiligheidskooi van de cabine (het montageplan van de constructeur is dan ook vereist)
 • adapter velgen
 • remschijven
 • niet-originele uitlaat

1.4 Welke documenten zijn vereist voor de verlaging van een voertuig ?

Twee documenten zijn vereist voor verlagingen :

Het montageattest wordt uitgereikt bij de montage door een erkende installateur. Bij gebrek hieraan moet er een aanvraag ingediend worden bij de invoerder van het schroefverenmerk. Indien de invoerder het document niet kan bezorgen moet er een specifieke aanvraag ingediend worden bij de dienst autokeuring van GOCA.

Na een keuring van de verlaging moet een bijkomende keuring van de « wielgeometrie » uitgevoerd worden om na te gaan of de geometrische hoeken binnen de toleranties van de constructeur blijven. De wielgeometrie kan enkel gekeurd worden in een gemachtigd keuringscentrum (zie hoofdstuk keuring na ongeval).

1.5 Afgeleverde documenten

Na de keuring wordt een tuningverslag uitgereikt. Dit verslag herneemt de wijzigingen die het voertuig heeft ondergaan en wordt aan het keuringsbewijs toegevoegd.

1.6 Vergoeding « basiskeuring » + opstellen van het "tuningverslag"

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

2 - Specifieke verbouwingen voor personen met beperkte mobiliteit

Een voertuig mag verbouwd worden om het gebruik ervan te vergemakkelijken voor personen met beperkte mobiliteit. Deze wijzigingen mogen echter enkel het chassis en/of de ophanging betreffen. Iedere verbouwing van zulk type moet aan een technische keuring onderworpen worden om een goedkeuring te bekomen.

2.1 Welke documenten zijn vereist ?

Een goedkeuringsattest voor de aanpassing van een motorvoertuig wordt ingevuld en uitgereikt door de installateur. Aan de hand van dit attest wordt bewezen dat de montage op reglementaire wijze werd uitgevoerd.

2.2 Afgeleverde documenten

De keuringsdienst staat in voor het opsturen van het ingevulde attest naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de goedkeuring ervan. In eerste instantie wordt een groen keuringsbewijs met een geldigheidsduur beperkt tot 3 maand afgeleverd.

Zodra de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de goedkeuring voor de wijziging betekent stuurt het keuringscentrum het attest en een groen keuringsbewijs met normale geldigheidsduur op. Vanaf dan maakt het attest deel uit van de verplichte boorddocumenten.

2.3 Vergoeding « basiskeuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

3 - Verbouwingen voor voertuigen bestemd voor wedstrijden

Naargelang de doorgevoerde verbouwingen worden de voertuigen in twee categorieën opgesplitst.

3.1 Categorie 1

Voor de voertuigen van categorie 1, bestemd voor wedstrijden, zijn enkel de hierna opgesomde wijzigingen toegelaten :

1. Montage van een veiligheidsbeugel, volgens schets, uitgevoerd in buizen van koud getrokken staal, zonder lassen.

2. Naast de reglementaire gordels is het plaatsen van een harnas toegestaan. De vasthechting ervan mag niet gebeuren op de bevestigingen van de zetel.

3. Speciale zetels, de zogenaamde « kuipzetels », waarvan de vasthechting moet gebeuren door middel van bouten, platen en tegenplaten, moeten niet noodzakelijk de oorspronkelijke glijbanen gebruiken.

4. Facultatieve montage van een buitenaf bedienbare stroomonderbreker.

5. Facultatieve montage van een zwaardere brandblusser dan diegene die verplicht is.

6. Mogelijkheid om beschermingen aan te brengen rond het carter en de brug, op voorwaarde dat ze bevestigd zijn door middel van bouten en kunnen verwijderd worden voor de technische keuring.

7. Mogelijkheid om trekhaken vooraan en achteraan te bevestigen, die gelijkwaardig zijn aan de originele.

8. Mogelijkheid om bijkomende sluitingen op de motorkap en het kofferdeksel te plaatsen, op voorwaarde dat de oorspronkelijke sluitingen behouden blijven.

9. De benzinepomp mag naar de kofferruimte verplaatst worden, op voorwaarde dat die degelijk wordt bevestigd en zich in een gasdichte doos bevindt. De leidingen die bij deze gelegenheid zouden gewijzigd worden dienen hogedrukleidingen te zijn, en er mag geen enkele verbinding aanwezig zijn in de passagiersruimte.

10. Mogelijkheid om een verstevigingsstang te plaatsen tussen de koppen van de schokdempers, op voorwaarde dat deze met bouten bevestigd wordt aan de bestaande verankeringspunten.

3.2 Categorie 2

Alle andere types van wijzigingen bestemd voor wedstrijden worden ondergebracht in categorie 2.

3.3 Welke documenten zijn vereist ?

De voertuigen bestemd voor wedstrijden moeten beschikken over een aanvullend attest voor voertuigen bestemd voor wedstrijden dat uitgereikt wordt door één van de volgende bevoegde federaties :

 • NSC (Nationale Sportieve Commissie),
 • ASAF (Association Sportive Automobile Francophone)
 • VAS (Vlaamse Autosport Federatie)

Het attest dat afgeleverd wordt door één van deze twee laatste federaties moet medeondertekend worden door de NSC.

Een bijlage bij dit attest herneemt de verscheidene verbouwingen op een individuele technische fiche. ! Opgelet: het attest heeft een beperkte geldigheidsduur.

3.4 Afgeleverde documenten

Categorie 1

Een groen keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van 1 jaar wordt afgeleverd. Het wedstrijdvoertuig wordt toegelaten tot het normale verkeer.

Categorie 2

Een groen keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van 6 maand wordt afgeleverd. Het wedstrijdvoertuig wordt in beperkte mate tot het normale verkeer toegelaten, d.w.z. op de heen- en terugweg van en naar de woonplaats van de eigenaar of naar de garage waar het voertuig wordt voorbereid op de wedstrijd, en ook op de weg naar de technische keuring of de keuring van de bevoegde federaties (CSN-ASAF-VAS).