Overslaan en naar de inhoud gaan

Klachtenprocedure autokeuring & rijbewijs

Klachtenprocedure autokeuring

Wat kunt u doen?

1. De stationsverantwoordelijke aanspreken

De toestand van uw voertuig wordt vastgesteld op het moment van de keuring. Opmerkingen maakt u bij voorkeur op het moment dat uw voertuig zich nog in het keuringsstation bevindt.
Bent u niet akkoord spreek dan in eerste instantie de stationsverantwoordelijke aan.

2. De directie contacteren

Indien u de stationsverantwoordelijke hebt gesproken en uw probleem niet is opgelost, dan kunt u zich tot de directie wenden.

Contacteer de directie

3. De Vlaamse Overheid contacteren

Is uw probleem nog niet opgelost dan kunt u het Departement Mobiliteit en Openbare Werken contacteren via deze website.

Klachtenprocedure rijbewijs

Wat kunt u doen?

1. De hoofdexaminator aanspreken

De toestand van uw voertuig wordt vastgesteld op het moment van de keuring. Opmerkingen maakt u bij voorkeur op het moment dat uw voertuig zich nog in het keuringsstation bevindt.
Bent u niet akkoord spreek dan in eerste instantie de hoofdexaminator aan.

2. De directie contacteren

Indien u de hoofdexaminator hebt gesproken en uw probleem niet is opgelost, dan kunt u zich tot de directie wenden.

Contacteer de directie

3. De Vlaamse Overheid contacteren

Is uw probleem nog niet opgelost dan kunt u het Departement Mobiliteit en Openbare Werken contacteren.

Indien U niet geslaagd bent voor het praktijkexamen, of indien u of uw begeleider wegens een onregelmatigheid uitgesloten wordt voor een bepaalde termijn, kan u tegen de genomen beslissing in beroep gaan. 

U stuurt hiervoor binnen de 15 kalenderdagen een aangetekend verzoekschrift naar de beroepscommissie van de bevoegde Vlaamse overheid. Het moet volgende elementen bevatten:

  • naam, geboortedatum, postadres, telefoonnummer en mailadres van de kandidaat-bestuurder
  • datum en examencentrum waar het examen werd afgenomen
  • redenen van het beroep, gestaafd door feiten over de omstandigheden waaronder het examen werd afgelegd

U stuurt het verzoekschrift aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 15, bus 437, 1210 Brussel.

Een verzoekschrift kost 29 euro. U zal een schrijven ontvangen met het rekeningnummer waarop dit bedrag gestort moet worden.