Nieuws

Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 6

29/01/2019

Door de winterprik kan de betonverharding op het rond punt Drieslaan/Muizelstraat niet worden uitgevoerd. 
Bij goede weersomstandigheden kunnen deze werken starten vanaf 4 februari.  De uitvoeringstermijn bedraagt één week. De betonverharding dient dan nog één week uit te harden.

De aannemer legt wel verder de rioleringen aan in de Drieslaan tussen de Muizelstraat en de Noordstraat.

Gedurende de eerste weken van februari zullen de nutsmaatschappijen op het kruispunt Noordstraat/Hondschotestraat op een viertal locaties kabels en leidingen verplaatsen, teneinde de...

Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 5

21/01/2019

Planning januari-februari 2019

Bij het uitvoeren van sonderingen op het kruispunt Noordstraat/Hondschotestraat werd vastgesteld dat verschillende nutsleidingen  (hoogpanningskabels, glasvezelkabel en gasleiding) de uitvoering van de riolering en de plaatsing van de overstortconstructie in de Hondschotestraat onmogelijk maken.  De nutsleidingen dienen eerst verplaatst te worden.

De verkeerssituatie zoals ze op heden bestaat wordt behouden:

Verkeer naar de industriezone via de Hondschotestraat Verkeer van de industriezone via de Muizelstraat...

Werken Industriezone Gullegem-Moorsele - update 4

27/11/2018

Autokeuring en examencentrum rijbewijs blijven bereikbaar.

Op woensdag 28 november worden de greppels en boordstenen geplaatst in de Muizelstraat.  Aansluitend wordt de fundering van de rijweg aangelegd en bij goede weersomstandigheden worden op 4 december de asfaltonderlagen geplaatst. 

In dezelfde week wordt gestart met de volgende fase in de Muizelstraat: de heraanleg van de rijwegverharding kant autostrade. Het verkeer zal dan over de nieuw geplaatste rijwegverharding kant bedrijven, de industriezone kunnen verlaten.

In de...

Bereikbaarheid autokeuring Tielt

15/11/2018

In de Tieltse Kasteelstraat zijn vanaf woensdag 14 november verkeerstechnische maatregelen gepland ter hoogte van de woningen met huisnummers 139 tot en met 147. Centrale insteek is om het Tielt binnenrijdende verkeer trager en veiliger te laten verlopen.
Daartoe wordt een als snelheidsremmer fungerende goed zichtbare middengeleider aangelegd, met trottoirbanden voorzien van reflectoren. Op de middengeleider is ook een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers voorzien, met zebrapad en goed zichtbaar aangegeven in een rode coating.
De verkeersgeleiding in de directe...

Pagina's