Theorie-Examens Op Verplaatsing

Inleiding

U heeft interesse in het nieuwe project 'Theorie-Examens Op Verplaatsing'?  Ook na de stopzetting van het project Rijbewijs Op School, zal Keuringsbureau Motorvoertuigen (KM) nv immers het afnemen van de theorie-examens rijbewijs categorie B blijven organiseren op verplaatsing (in de scholen, los van de examencentra). Hiervoor komt KM naar de school en wordt er op de examendag een mobiel examencentrum ingericht in de school.

Vlot verloop

Om de 'examendag' zo vlot mogelijk te laten verlopen werd er een 'Handleiding TEOV' voor de school opgesteld: het examenlokaal dient immers aan een aantal voorwaarden te voldoen om de examendag technisch mogelijk te maken; er dient op een bepaald uur gestart te worden, er moet een examendatum gekozen worden, een minimum aantal deelnemende leerlingen is een voorwaarde, ... 

Wie mag er deelnemen aan TEOV?

Alle leerlingen die 17 jaar oud zijn op de dag van het theorie-examen op school/verplaatsing.

(OPGELET! Er wordt niet gewerkt met vouchers.)

Praktische richtlijnen

Richtlijnen inzake infrastructuur, organisatie en administratie werden gebundeld. Klik hier voor de handleiding.

Aanvraagformulier

Het exacte aantal deelnemende leerlingen, de aanvraag van een examendatum, samenwerken met een andere school in de buurt, ... 
Om KM deze informatie te bezorgen, kan u hier het standaard info-formulier downloaden.

Het examenlokaal

Het examenlokaal bevindt zich bij voorkeur gelijkvloers en is makkelijk bereikbaar. Het lokaal is voldoende groot om er minimum 10 tafels en stoelen in een kring op te stellen en daarnaast is er nog voldoende ruimte voor een tafel voor de examinator en de leestest ... 

Kalender (03/12/2018)

De kalender geeft u een overzicht van nog beschikbare examendata. Hij wordt frequent bijgewerkt.
Het aanvragen van een examendatum gebeurt schriftelijk via bovenstaand info-formulier. 

Contact

Klik hier
059/55 27 70