Theorie-Examens Op Verplaatsing

- - - - - 

Alle activiteiten in de examencentra (theorie- en praktijkexamens) zijn tijdelijk opgeschort met onmiddellijke ingang van 2 november en dit alvast tot 13 december 2020, dit naar aanleiding van het Besluit van de regering houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Zodra onze diensten over meer informatie beschikken i.v.m. de heropening van de centra, zult u hierover worden geïnformeerd via onze website www.km.be.

Wij raden u dan ook aan regelmatig de nieuwsberichten op onze website te raadplegen voor de meest recente informatie.

- - - - - 

Inleiding

U heeft interesse in het nieuwe project 'Theorie-Examens Op Verplaatsing'?  Ook na de stopzetting van het project Rijbewijs Op School, zal Keuringsbureau Motorvoertuigen (KM) nv immers het afnemen van de theorie-examens rijbewijs categorie B blijven organiseren op verplaatsing (op een locatie, los van de examencentra). Hiervoor komt KM naar de school / locatie en wordt er op de examendag op locatie een mobiel examencentrum ingericht.

Vlot verloop

Om de 'examendag' zo vlot mogelijk te laten verlopen werd er een 'Handleiding TEOV' opgesteld: het examenlokaal dient immers aan een aantal voorwaarden te voldoen om de examendag technisch mogelijk te maken; er dient op een bepaald uur gestart te worden, er moet een examendatum gekozen worden, een minimum aantal deelnemende leerlingen is een voorwaarde, ... 

Wie mag er deelnemen aan TEOV?

Alle kandidaten die 17 jaar oud zijn op de dag van het theorie-examen.

(OPGELET! Er wordt niet gewerkt met vouchers.)

Praktische richtlijnen

Richtlijnen inzake infrastructuur, organisatie en administratie werden gebundeld. Klik hier voor de nieuwe handleiding.

Aanvraagformulier

Het exacte aantal deelnemende leerlingen, de aanvraag van een examendatum, ... 
Om KM deze informatie te bezorgen, kan u hier het standaard aanvraagformulier downloaden.

Het examenlokaal

Het examenlokaal bevindt zich bij voorkeur gelijkvloers en is makkelijk bereikbaar. Het lokaal is voldoende groot om er minimum 10 tafels en stoelen in een kring op te stellen en daarnaast is er nog voldoende ruimte voor een tafel voor de examinator en de leestest ... 

Kalender (22/10/2020)

De kalender geeft u een overzicht van nog beschikbare examendata. Hij wordt frequent bijgewerkt.
Het aanvragen van een examendatum gebeurt schriftelijk via bovenstaand info-formulier. 

Contact

Klik hier
059/55 27 70