AUTOKEURING UPDATE 31/10/2020 - BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN DE CORONAMAATREGELEN GENOMEN N.A.V. DE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE OVERHEID OP 30 OKTOBER

Alle keuringen van voertuigen blijven mogelijk in de keuringsstations van KM, ook na 01/11/2020. De autokeuring blijft open als essentiële dienst.

Alle eerder gemaakte afspraken blijven gelden, en u kan ook nog steeds nieuwe afspraken boeken, bij voorkeur online, via de groene knop 'afspraak maken' bovenaan (24/7)

Mogen wij u vragen om tijdig uw bezoek in te plannen en de veiligheidsmaatregelen, zoals vermeld op onze website, op de volgen.

 

ALLE KEURINGEN OPNIEUW MOGELIJK OP AFSPRAAK SINDS 04/05/2020 

Zoals u in onderstaand bericht kan lezen, zijn sinds maandag 4 mei 2020 alle keuringen opnieuw mogelijk, ook deze voor personenvoertuigen (M1), lichte vrachtauto's (N1) en kampeerauto's. 

Deze bijkomende keuringen zijn voorlopig enkel mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan via de groene knop 'afspraak maken' bovenaan (24/7).

Lees zeker ook onderstaande info:

_ _ _

De geldigheid van de keuringsbewijzen van de voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moeten komen, werd verlengd tot en met 4 november om de nodige inhaalbeweging vlot te laten verlopen. Deze verlenging geldt evenwel niet voor voertuigen die werden afgekeurd. Alle eigenaars ontvingen hiervoor een nieuwe uitnodiging om hun voertuig in een voorgestelde periode te laten keuren. 

Kreeg je intussen een nieuwe uitnodiging tot het voorrijden van je voertuig, ga er dan meteen op in en wacht niet tot het einde van de overgangsperiode.

De klanten kunnen rekenen op extra overgangsmaatregelen en bijgevolg meer tijd om gespreid over een aantal maanden zijn/haar voertuig te laten keuren.

Verlenging tot en met 4 november

Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moeten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020.U betaalt geen toeslag en u behoudt uw (eventuele) recht op bonusgeldigheid.

Voertuigen die werden afgekeurd of die vervielen vóór 13 maart 2020 kunnen geen gebruik maken van deze verlenging en maken best zo snel mogen een afspraak.

Alle betrokken klanten zullen met de gekende groene kaart door de keuringscentra uitgenodigd worden. 

Kreeg je intussen een nieuwe uitnodiging tot het voorrijden van je voertuig, ga er dan meteen op in en wacht niet tot het einde van de overgangsperiode.

_ _ _

Hoe kan ik vanaf 4 mei mijn voertuig ter keuring aanbieden

Sinds mei verloopt de keuring op afspraak, een overzicht:

 • personenwagens (M1), lichte vrachtauto's (N1) en kampeerauto's: ENKEL OP AFSPRAAK voor alle keuringen (periodieke keuring; keuring voor verkoop, herkeuring, enz.);
 • zware bedrijfsvoertuigen > 3,5t: er is een uitgebreide mogelijkheid tot keuring op afspraak voorzien zoals dat reeds het geval was sinds 25 maart. Het maken van een afspraak blijft de regel. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, na voorafgaand contact met het betrokken keuringsstation.

Een afspraak maken kan best online via onze website www.KM.be via de groene knop 'afspraak maken' (24/7). Indien u vragen hebt of bijkomende informatie wenst kan u deze het best overmaken aan ons contact center via het e-mailadres autokeuring@km.be of telefonisch via het nummer
059 25 55 55 tijdens de kantooruren (ma-vrij, 7u30-17u00).

Gezien het extra volume te keuren voertuigen in de inhaalperiode tot en met 3 november willen wij u vragen zoveel mogelijk via onze website of het bovenstaande e-mailadres te communiceren daar het op sommige ogenblikken zeer druk kan zijn aan de telefoon. Vermeld in de e-mail steeds uw naam, de nummerplaat van het voertuig en het desbetreffende keuringsstation.

Het maken van een afspraak is kosteloos en garandeert een minimale wachttijd en de veiligheid voor zowel onze klanten als onze medewerkers.

_ _ _

Belangrijk

In het belang van uw gezondheid, die van onze medewerkers en van de andere klanten willen we uw bijzondere aandacht vragen voor het strikt naleven van de hygiënische voorschriften (o.a. handen reinigen) vóór en tijdens uw bezoek aan het keuringsstation.

Volgende bijkomende maatregelen zijn van kracht:

° Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers vragen wij u een mondmasker te dragen;

° vertoont u griepverschijnselen, hebt u koorts of staat u onder quarantaine dan mag u zelf geen voertuigen ter keuring voorrijden;

° bent u of iemand van uw gezin recent in contact gekomen met Covid-19, dan vragen wij u voorafgaand aan het voorrijden van het voertuig dit te ontsmetten;

° het voertuig mag slechts door 1 persoon ter keuring worden aangeboden;

° vóór het aanvatten van de keuring opent u de 4 ramen van het voertuig, haalt u de boorddocumenten (keuringsbewijs, inschrijvingsbewijs, COC of gelijkvormigheidsattest en geldig verzekeringsattest) uit het mapje en legt u deze afzonderlijk op de passagierszetel vooraan klaar;

° bij het aanvangen van de keuring stapt u uit en begeeft u zich via de buitenzijde van het gebouw naar het einde van het gebouw, hou steeds voldoende afstand van medewerkers en andere klanten; indien de weersomstandigheden (regen) of uw gezondheidstoestand niet toelaten om buiten te wachten, kan u ook in het keuringsstation wachten op de daarvoor voorziene plaatsen of aan de kassa (meer info: -klik hier- ).

° op het einde van de keuring zullen onze medewerkers het voertuig terug overhandigen;

° Het resultaat van de keuring zal u meegedeeld worden aan de kassa;
heeft u een dringende vraag over de betrokken keuring van het voertuig dan kan u (via de kassabedienden) aan de verantwoordelijke vragen onmiddellijk het voertuig opnieuw te laten herbekijken. Voor niet dringende inlichtingen of bijkomende informatie vragen wij u dit te doen via volgende e-mailadres autokeuring@km.be met vermelding van de nummerplaat en het keuringsstation;

° wij verzoeken u aan de kassa digitaal te betalen (wij aanvaarden Bancontact, Maestro, VISA, Mastercard, Apple Pay, ..); u kan aan onze kassa's ook tot € 50,00 contactloos met de bankkaart betalen.
Hou ook aan de kassa's de nodige afstand met onze medewerkers en andere klanten.

- - - - 

Veel gestelde vragen i.v.m. de inhaalbeweging tussen 4 mei 2020 en 3 november 2020

Vanaf maandag 4 mei 2020 zijn alle keuringen (o.a. periodiek, herkeuring en keuring voor verkoop) opnieuw mogelijk, ook deze voor personenvoertuigen (M1), lichte vrachtauto's (N1) en kampeerauto's (M1). Deze bijkomende keuringen zijn voorlopig enkel mogelijk op afspraak.

 

Zijn alle KM-keuringsstations open?

Ja. Alle keuringsactiviteiten werden vanaf 4 mei hervat met een gespreide en veilige aanpak:

 • voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni dienen gekeurd te worden, krijgen uitstel tot en met 4 november 2020;
 • politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van het uitstel;
 • de betrokken voertuigeigenaars ontvingen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden.
 • respecteer de veiligheidsmaatregelen ter plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch of met de facturatiekaart van KM te betalen;
 • vanaf mei gaat de keuring door op afspraak, een overzicht:
   
  • personenwagens, lichte vrachtauto’s en kampeerauto’s: ENKEL OP AFSPRAAK voor alle keuringen (periodieke keuring, keuring voor verkoop, herkeuring, enz.);
  • zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 ton): uitgebreide mogelijkheid tot keuring op afspraak, het maken van een afspraak is de regel. Enkel in geval van overmacht kan hier in uitzonderlijke gevallen worden van afgeweken na voorafgaand contact met het betrokken keuringsstation.

Een afspraak maken kan best online via onze website www.KM.be via de groene knop bovenaan 'afspraak maken' (24/7). Indien u vragen hebt of bijkomende informatie wenst kan u deze het best overmaken aan ons contact center via het e-mailadres autokeuring@km.be of telefonisch via het nummer 059 25 55 55 tijdens de kantooruren (ma-vrij, 7u30-17u00).

Het maken van een afspraak is kosteloos en garandeert een minimale wachttijd en de veiligheid voor zowel onze klanten als onze medewerkers.

Welke keuringsactiviteiten vinden plaats?

Alle keuringen voor alle voertuigcategorieën worden vanaf 4 mei hervat met een gespreide en veilige aanpak:

 • voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni dienen gekeurd te worden, krijgen uitstel tot en met 4 november 2020;
 • Politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van het uitstel;
 • de betrokken voertuigeigenaars ontvingen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden.
 • respecteer de veiligheidsmaatregelen ter plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch of met de facturatiekaart van KM te betalen.Het dragen van een mondmasker is verplicht als je onze gebouwen betreedt.

Is er een uitstel van de keuringstermijnen voorzien?

Ja. Om de heropstart van alle keuringsactiviteiten gespreid en veilig te laten verlopen, wordt er uitstel voorzien:

 • voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni dienen gekeurd te worden, krijgen uitstel tot en met 4 november 2020;
 • Politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van het uitstel;
 • de betrokken voertuigeigenaars ontvingen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden.
 • respecteer de veiligheidsmaatregelen ter plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch of met de facturatiekaart van KM te betalen.Het dragen van een mondmasker is verplicht als je onze gebouwen betreedt.

Werd je voertuig afgekeurd of verviel je keuringsbewijs vóór 13/3/2020 dan raden wij aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor de (her)keuring indien je geldig de baan op wilt. Het uitstel is dan immers niet van toepassing! De herkeuring dient te worden uitgevoerd in hetzelfde keuringsstation van de volledige keuring.

Worden er nieuwe uitnodigingen verstuurd?

Ja, voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni dienden gekeurd te worden, genieten van de uitstelmaatregel tot en met 4 november 2020.

Is dit voor jouw voertuig het geval? Dan kreeg je een nieuwe uitnodiging opgestuurd. Kreeg je nog geen uitnodiging maak dan zelf zo snel mogelijk een afspraak via onze website.

Werd je voertuig afgekeurd of verviel je keuringsbewijs vóór 13/3/2020 dan raden wij aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor de (her)keuring indien je geldig de baan op wilt. Het uitstel is dan immers niet van toepassing! De herkeuring dient te worden uitgevoerd in hetzelfde keuringsstation van de volledige keuring.

Mijn personenauto is vier jaar geworden in de periode van 13 maart tot 3 juni en diende een eerste keer gekeurd te worden. Geldt hiervoor ook een uitstel?

Ja, ook hier krijgen de voertuigeigenaars een specifiek uitstel tot 4 november 2020.

Wat met keuringen die vervallen na 3 juni 2020?

Voor deze voertuigen is er geen uitstel en herneemt de gewone werking, zij het dus op afspraak (zie hierboven voor mogelijkheden per voertuigcategorie).

U komt naar de keuring vóór de vervaldag van uw keuringsbewijs (mét afspraak).  Er is voor deze voertuigen geen verlenging meer voorzien.

Mijn wagen moet herkeurd worden. Geldt hiervoor ook een uitstel?

Nee, er is geen uitstel voorzien voor herkeuringen.

Werd je voertuig afgekeurd of verviel je keuringsbewijs vóór 13/3/2020 dan raden wij aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor de (her)keuring indien je geldig de baan op wilt. Het uitstel is dan immers niet van toepassing! De herkeuring dient te worden uitgevoerd in hetzelfde keuringsstation van de volledige keuring.

Het keuringsbewijs van mijn voertuig is vervallen. Moet ik nu direct naar de autokeuring?

Heeft je voertuig een normale geldigheid en diende het gekeurd te worden tussen 13 maart en 3 juni? Dan is het keuringsbewijs automatisch verlengd tot 4 november 2020:

 • De betrokken voertuigeigenaars ontvingen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden. Wacht deze uitnodiging af;
 • Politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van het uitstel.

Komt je wagen niet in aanmerking voor een uitstel? Dan mag je met de wagen enkel nog de kortste weg naar het keuringscentrum afleggen. Maak zo snel mogelijk een afspraak.

Werd je voertuig afgekeurd of verviel je keuringsbewijs vóór 13/3/2020 dan raden wij aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor de (her)keuring indien je geldig de baan op wilt. Het uitstel is dan immers niet van toepassing! De herkeuring dient te worden uitgevoerd in hetzelfde keuringsstation van de volledige keuring.

Mag ik met mijn niet-gekeurd voertuig nog op de openbare weg komen?

Voertuigen waarvoor uitstel voor de autokeuring is gegeven, kunnen blijven rijden op de openbare weg.

 • De politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van de uitstelmaatregel. Deze voertuigen hoeven in tussentijd geen nieuw keuringsbewijs aan te vragen waarop de verlenging is toegepast.
 • Andere voertuigen, waarvoor geen uitstel is gegeven, mogen niet op de openbare weg komen als het keuringsbewijs vervallen is, tenzij om de kortste weg naar het keuringscentrum of de herstellingsdienst af te leggen.

Het formulier “aanvraag tot inschrijving” van mijn tweedehandswagen is al meer dan twee maanden oud en dus vervallen. Wordt de geldigheid van dit document ook verlengd?

Nee, in dit geval moet er een nieuwe tweedehandskeuring uitgevoerd worden. U dient hiervoor een afspraak te maken in één van onze keuringscentra via de website of het contactcenter.

Zal ik een toeslag voor laattijdigheid moeten betalen?

Voor voertuigen waarvoor een uitstel is voorzien, begint de laattijdigheid pas te tellen vanaf 4 november, wanneer het uitstel van de keuring verlopen is.

Voor voertuigen waarvoor geen uitstel is voorzien, begint de laattijdigheid zoals normaal te tellen vanaf het moment dat het keuringsbewijs vervallen is.

Mijn voertuig kwam in aanmerking voor een bonusjaar, maar door het uitstel zijn de zes jaar en/of 100.000 km overschreden? Ben ik mijn bonusjaar kwijt?

Nee, niet noodzakelijk. Voor voertuigen waarvoor uitstel van keuring wordt gegeven, is het criterium van aantal kilometers tijdelijk verhoogd naar 110.000 km. Voor het criterium van de leeftijd wordt gekeken of je wagen jonger was dan zes jaar was in de periode van twee maanden voorafgaand aan de referentiedatum van de keuring.

Het criterium van de leeftijd is verhoogd naar zes jaar en zes maanden, te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving (terug te vinden op jouw kentekenbewijs).

Wijzigt de referentiedatum van een voertuig?

Nee, de referentiedatum wijzigt niet. De verlenging van het keuringsbewijs tot 4 november impliceert dus niet dat een voertuig volgend jaar (2021) ook pas tegen 4 november moet gekeurd zijn.Kreeg je intussen een nieuwe uitnodiging tot het voorrijden van je voertuig, ga er dan meteen op in en wacht niet tot het einde van de overgangsperiode.

Voorbeeld: Stel dat een wagen normaal tegen 18 april 2020 diende  te worden gekeurd, dan komt je  wagen in aanmerking voor een uitstel tot 4 november 2020. Als de inhaalkeuring uiteindelijk plaatsvindt op bijvoorbeeld 2 november 2020, dan zal het keuringsbewijs geldig zijn tot 18 april 2021. In 2021 worden alle voertuigen dus terug gekeurd in dezelfde periode als vroeger.

Zijn er uitzonderingsmaatregelen voor de ADR-beproevingsattesten van de tank?

Ook hier geldt een specifieke verlenging om de gespreide en veilige aanpak te garanderen:

 • Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020.
 • Deze keuringen moeten worden uitgevoerd vóór 1 september 2020.

Zijn er uitzonderingsmaatregelen wat betreft de geldigheidsduur van het ADR-keuringsdocument?

Ook hier geldt een specifieke verlenging om de gespreide en veilige aanpak te garanderen:

 • Uitzonderlijk blijven alle ADR-keuringsdocumenten waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020.
 • Deze technische keuringen moeten uitgevoerd worden vóór 1 september 2020. De geldigheidsperiode van het nieuwe ADR-keuringsdocument begint bij de laatste vervaldatum die vermeld wordt op het te verlengen of te vernieuwen ADR-keuringsdocument.

Mijn voertuig heeft uitstel van keuring tot 4 november? Kan ik hiermee naar het buitenland?

Mensen die uitstel hebben gekregen voor de periodieke keuring van hun personenauto, kampeerwagen of licht bedrijfsvoertuig kunnen op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-mobiliteit een drietalig document downloaden met de Vlaamse coronamaatregelen bij de keuring. Dit document beschrijft voor buitenlandse instellingen en politiediensten in drie talen (Nederlands, Engels en Frans) de uitsteltermijnen voor de keuring die door corona werden toegestaan en heeft daarnaast geen wettelijke waarde. Het document is bedoeld voor (inter)nationale privéverplaatsingen, (inter)nationaal personenvervoer en (inter)nationaal transport van goederen. Naast de coronamaatregelen rond de technische keuring vermeldt het document ook de maatregelen rond vakbekwaamheid (code 95), het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en de keuring van een tachograaf en snelheidsbegrenzer.

Is er uitstel van keuring voor de tachograaf en de snelheidsbegrenzer?

Ja, de geldigheid van de installatieplaatjes, afgeleverd tussen 1 maart 2018 en 31 augustus 2018, worden verlengd met zes maanden.

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die ik moet respecteren als ik met mijn wagen naar het keuringsstation van KM ga?

Respecteer de veiligheidsmaatregelen ter plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen.

Volgende bijkomende maatregelen zijn van kracht:

° vertoont u griepverschijnselen, hebt u koorts of staat u onder quarantaine dan mag u zelf geen voertuigen ter keuring voorrijden;

° bent u of iemand van uw gezin recent in contact gekomen met Covid-19, dan vragen wij u voertuig niet zelf voor te rijden maar door iemand anders en voorafgaand aan het voorrijden van het voertuig dit te (laten) ontsmetten voor men naar het keuringsstation komt;

° Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers vragen wij u een mondmasker te dragen;

° het voertuig mag slechts door 1 persoon ter keuring worden aangeboden;

° vóór het aanvatten van de keuring opent u de 4 ramen van het voertuig, haalt u de boorddocumenten (keuringsbewijs, inschrijvingsbewijs, COC of gelijkvormigheidsattest en geldig verzekeringsattest) uit het mapje en legt u deze afzonderlijk op de passagierszetel vooraan klaar;

° bij het aanvangen van de keuring stapt u uit en begeeft u zich via de buitenzijde van het gebouw naar het einde van het gebouw, hou steeds voldoende afstand van medewerkers en andere klanten; indien de weersomstandigheden (regen) of uw gezondheidstoestand niet toelaten om buiten te wachten, kan u ook in het keuringsstation wachten op de daarvoor voorziene plaatsen of aan de kassa (meer info: -klik hier- ).

° op het einde van de keuring zullen onze medewerkers het voertuig terug overhandigen;

° Het resultaat van de keuring zal u meegedeeld worden aan de kassa;
heeft u een dringende vraag over de betrokken keuring van het voertuig dan kan u (via de kassabedienden) aan de verantwoordelijke vragen onmiddellijk het voertuig opnieuw te laten herbekijken. Voor niet dringende inlichtingen of bijkomende informatie vragen wij u dit te doen via volgende e-mailadres autokeuring@km.be met vermelding van de nummerplaat en het keuringsstation.

° wij verzoeken u aan de kassa digitaal te betalen (wij aanvaarden Bancontact, Maestro, VISA, Mastercard, Apple Pay, ..); u kan aan onze kassa’s ook tot € 50,00 contactloos met de bankkaart betalen.
Hou ook aan de kassa's de nodige afstand met onze medewerkers en andere klanten.

Ik ben ziek of vertoon één of meerdere symptomen van COVID-19. Kan ik mijn voertuig zelf voorrijden om het te laten keuren?

Nee, voor de veiligheid van zowel de klanten als het personeel, vragen we om in dat geval niet naar het keuringsstation te komen later terug te komen wanneer er geen symptomen meer zijn. U kan het voertuig ook steeds door iemand anders ter keuring laten voorrijden nadat het werd ontsmet.