Corona rijbewijs

De praktijkexamens voor auto (categorie B), B+E (auto en aanhangwagen) en G (landbouwtractoren) gaan, ingevolge de beslissing van overlegcomité van 8 januari, opnieuw door.

U kan nu reeds een afspraak vastleggen. Wij raden u aan hiervoor rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met onze examencentra op het volgende telefoonnummer of, liever nog, straks ook via onze website www.km.be:

Examencentrum Oostende:   059 / 55 27 70
Examencentrum Brugge:       050 / 45 70 80
Examencentrum Roeselare:  051 / 26 27 10
Examencentrum Wevelgem: 056 / 43 27 75

De wettelijk voorziene termijnen betreffende geldigheid van het voorlopig rijbewijs, gevolgde opleidingen en reeds afgelegde theorie-examens werden bij Ministerieel Besluit verlengd tot 30 september 2021 zodat u voldoende tijd hebt om een afspraak te maken om uw examen af te leggen.

Opgelet : sedert 14/12 verlopen ook alle theorie examens categorieën A, AM, B en G op afspraak. Voor uw afspraak voor een theoretisch examen kan u vanaf zaterdag 12/12/20 al terecht op onze website www.km.be.

Verlenging wettelijk voorziene termijnen

De wettelijke voorziene termijnen voor opleidingen en examens (indien uw praktijklessen en/of theoretisch examen komen te vervallen in de periode van 16 maart 2020 t.e.m. 29 september 2021) worden tot en met 30/09/2021 verlengd.

Zo krijg je voldoende tijd om jouw nieuwe afspraak in te plannen zodra het weer mogelijk wordt.

Het oefenen met vrije begeleiding op de openbare weg blijft ook verder mogelijk. Daarbij moeten wel de nodige veiligheidsregels gevolgd worden.

- - - - -

Alle veiligheidsmaatregelen blijven verder van kracht. Wij sommen de geldende voorschriften hier even op:

OPGELET! het Covid-19 sectorprotocol voor de examencentra werd aangepast: het dragen van chirurgische mondmaskers is verplicht voor zowel kandidaten als begeleiders!

In het belang van uw gezondheid, die van onze medewerkers en van de andere klanten willen we uw bijzondere aandacht vragen voor het strikt naleven van de hygiënische voorschriften (o.a. handen reinigen) vóór en tijdens uw bezoek aan het examencentrum:

Corona - hygiënische  voorzorgsmaatregelen

Om veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers te garanderen dienen volgende maatregelen strikt nageleefd te worden in het examencentrum:

  • alle regels rond ‘physical distancing’, handenhygiëne, …;
  • er kan enkel elektronisch worden betaald. Wij aanvaarden Bancontact, Maestro, VISA, Mastercard, Apple Pay,…. .Contactloos tot € 50,00;
  • kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant);
  • aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een chirurgisch mondmasker (geen stoffen) verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider/instructeur als de examinator. De kandidaat en begeleider/instructeur dienen zelf over een mondmasker te beschikken. Mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld in het examencentrum;
  • vertoont u griepverschijnselen, hebt u koorts of staat u onder quarantaine dan mag u zich niet voor een theoretisch of praktisch examen aanbieden;
  • bent u of iemand van uw gezin recent in contact gekomen met Covid-19, dan vragen wij u voorafgaand aan het praktisch examen uw voertuig te ontsmetten;
  • in het sectorprotocol is vastgelegd dat elk rijschoolvoertuig dient te worden gereinigd en ontsmet tussen elke kandidaat. Ook aan de vrije begeleiding wordt gevraagd om zich aan te bieden met een proper voertuig dat voldoet aan alle hygiënische standaarden.

In concreto

Praktijkexamen

Het is zowel voor de kandidaat als begeleider verplicht om een chirurgisch mondmasker (geen stoffen mondmasker) te dragen. Dit geldt zowel voor de begeleider in vrije begeleiding als voor de rijschoolinstructeur. Indien beide geen chirurgisch mondmasker dragen, zal het examen niet doorgaan.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij zich alleen aanbiedt aan het loket met alle door hem verplicht voor te leggen documenten (identiteitskaart , (voorlopig) rijbewijs kandidaat, attest gevolgde praktijklessen (indien van toepassing), identiteitskaart &rijbewijs begeleider, inschrijvingsbewijs, geldige verzekering en keuringsbewijs.

Van de begeleider wordt verwacht dat hij buiten bij het voertuig blijft, alle ramen van het voertuig openzet en de ventilatie afzet.

Vóór het starten van het praktijkexamen zal de examinator de instructies voor de kandidaat en de begeleider buiten aan de auto geven.

Nadat het examen is beëindigd blijven kandidaat en begeleider buiten wachten aan de auto. De examinator zal de uitslag aan de kandidaat en zijn begeleider ook buiten aan de auto toelichten.  

Theorie-examen

U wordt verwacht een chirurgisch mondmasker (geen stoffen mondmasker) te dragen en het is aangeraden handschoenen te voorzien bij het afleggen van uw theorie-examen. Probeer zeker de aanbevelingen van de medewerkers te respecteren.

Om afstand te houden aan de kassa’s ( > 1,5 m) is de nodige belijning aangebracht.

Kandidaten die zich inschrijven krijgen een set hoesjes om over de koptelefoon te schuiven.

Kandidaten worden slechts gesegmenteerd in de theoriezaal binnengelaten. Er zal gevraagd worden de handen/handschoenen te ontsmetten alvorens de theoriezaal binnen te gaan. 

Na het examen dient de kandidaat zijn handen/ handschoenen te ontsmetten, de hoesjes van de koptelefoon af te halen en te deponeren in de vuilnisbak die is opgesteld in de theoriezaal.

Zowel in de wachtzaal als de theoriezaal zal voldoende alcoholgel aanwezig zijn.

VEEL GESTELDE VRAGEN & ANTWOORDEN (FAQs) - update volgt