Overslaan en naar de inhoud gaan

rijbewijs

De praktijkexamens voor de auto ( cat. B)  kunt u laten reserveren via de website www.km.be. 

Mochten er voor een bepaalde datum of uur geen vrije plaatsen meer overblijven in ons systeem of mocht u moeilijkheden ondervinden bij het reserveren van uw afspraak, raden wij u aan direct telefonisch contact op te nemen met het examencentrum zelf of u ter plaatse te begeven naar het loket van het examencentrum.

Examencentrum Oostende:   059 / 55 27 70
Examencentrum Brugge:       050 / 45 70 80
Examencentrum Roeselare:  051 / 26 27 10
Examencentrum Wevelgem: 056 / 43 27 75

- - - - -

De veiligheidsmaatregelen blijven in de examencentra verder van kracht. Wij sommen de voornaamste voorschriften hier nog even op:

OPGELET!  het dragen van chirurgische mondmaskers blijft verplicht voor zowel kandidaten als begeleiders!

In het belang van uw gezondheid, die van onze medewerkers en van de andere klanten willen we uw bijzondere aandacht vragen voor het goed opvolgen van de hygiënische voorschriften (o.a. handen reinigen) vóór en tijdens uw bezoek aan het examencentrum:

 Hygiënische  voorzorgsmaatregelen

Om veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers te garanderen vragen wij u volgende zaken  te respecteren bij uw bezoek in het examencentrum:

  • alle regels rond ‘physical distancing’, handenhygiëne, …;
  • er kan enkel elektronisch worden betaald. Wij aanvaarden Bancontact, Maestro, VISA, Mastercard, Apple Pay,…. .Contactloos tot € 50,00;
  • kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant);
  • aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een chirurgisch mondmasker (geen stoffen) verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider/instructeur als de examinator. De kandidaat en begeleider/instructeur dienen zelf over een mondmasker te beschikken. Mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld in het examencentrum;

In concreto

Praktijkexamen

Het blijft zowel voor de kandidaat als begeleider verplicht om een chirurgisch mondmasker (geen stoffen mondmasker) te dragen. Dit geldt zowel voor de begeleider in vrije begeleiding als voor de rijschoolinstructeur. Indien beide geen chirurgisch mondmasker dragen, zal het examen niet doorgaan.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij zich alleen aanbiedt aan het loket met alle door hem verplicht voor te leggen documenten (identiteitskaart , (voorlopig) rijbewijs kandidaat, attest gevolgde praktijklessen (indien van toepassing), identiteitskaart &rijbewijs begeleider, inschrijvingsbewijs, geldige verzekering en keuringsbewijs.

Van de begeleider wordt verwacht dat hij buiten bij het voertuig blijft, alle ramen van het voertuig openzet en de ventilatie afzet.

Vóór het starten van het praktijkexamen zal de examinator de instructies voor de kandidaat en de begeleider buiten aan de auto geven.

Nadat het examen is beëindigd blijven kandidaat en begeleider buiten wachten aan de auto. De examinator zal de uitslag aan de kandidaat en zijn begeleider ook buiten aan de auto toelichten.  

Theorie-examen

Gelieve bij het aanmelden aan het examencentrum voor het afleggen van het theoretisch examen de regels van de social distancing zoveel mogelijk te respecteren ( > 1,5 m) ofwel een mondmasker te dragen mocht dit niet mogelijk zijn. 

VEEL GESTELDE VRAGEN & ANTWOORDEN (FAQs) - update volgt