Corona rijbewijs

BELANGRIJK - na te leven hygiënische maatregelen bij de heropstart van de examencentra vanaf 18/05

In het belang van uw gezondheid, die van onze medewerkers en van de andere klanten willen we uw bijzondere aandacht vragen voor het strikt naleven van de hygiënische voorschriften (o.a. handen reinigen) vóór en tijdens uw bezoek aan het examencentrum:

CORONA - HYGIËNISCHE VOORZORGSMAATERGELEN

Om veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers te garanderen dienen volgende maatregelen strikt nageleefd te worden in het examencentrum:

 • alle regels rond ‘physical distancing’, handenhygiëne, …;
 • er kan enkel elektronisch worden betaald. Wij aanvaarden Bancontact, Maestro, VISA, Mastercard, Apple Pay,…. .Contactloos tot € 50,00;
 • kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant);
 • aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een mondmasker verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider/instructeur als de examinator. De kandidaat en begeleider/instructeur dienen zelf over een mondmasker te beschikken. Mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld in het examencentrum;
 • vertoont u griepverschijnselen, hebt u koorts of staat u onder quarantaine dan mag u zich niet voor een theoretisch of praktisch examen aanbieden;
 • bent u of iemand van uw gezin recent in contact gekomen met Covid-19, dan vragen wij u voorafgaand aan het praktisch examen uw voertuig te ontsmetten;
 • in het sectorprotocol is vastgelegd dat elk rijschoolvoertuig dient te worden gereinigd en ontsmet tussen elke kandidaat. Ook aan de vrije begeleiding wordt gevraagd om zich aan te bieden met een proper voertuig dat voldoet aan alle hygiënische standaarden.

IN CONCRETO

Praktijkexamen

Het is zowel voor de kandidaat als begeleider verplicht om een mondmasker te dragen. Dit geldt zowel voor de begeleider in vrije begeleiding als voor de rijschoolinstructeur. Indien beide geen mondmasker dragen, zal het examen niet doorgaan.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij zich alleen aanbiedt aan het loket met alle door hem verplicht voor te leggen documenten (identiteitskaart , (voorlopig) rijbewijs kandidaat, attest gevolgde praktijklessen (indien van toepassing), identiteitskaart &rijbewijs begeleider, inschrijvingsbewijs, geldige verzekering en keuringsbewijs.

Van de begeleider wordt verwacht dat hij buiten bij het voertuig blijft, alle ramen van het voertuig openzet en de ventilatie afzet.

Vóór het starten van het praktijkexamen zal de examinator de instructies voor de kandidaat en de begeleider buiten aan de auto geven.

Nadat het examen is beëindigd blijven kandidaat en begeleider buiten wachten aan de auto. De examinator zal de uitslag aan de kandidaat en zijn begeleider ook buiten aan de auto toelichten.  

Theorie-examen

Het is verplicht om een mondmasker te dragen bij het afleggen van uw theorie-examen. Verder is het aangeraden om ook handschoenen te voorzien. Probeer zeker de aanbevelingen van de medewerkers te respecteren. 

Om afstand te houden aan de kassa’s ( > 1,5 m) is de nodige belijning aangebracht.

Kandidaten die zich inschrijven krijgen een set hoesjes om over de koptelefoon te schuiven.

Kandidaten worden slechts gesegmenteerd in de theoriezaal binnengelaten. Er zal gevraagd worden de handen/handschoenen te ontsmetten alvorens de theoriezaal binnen te gaan. 

Na het examen dient de kandidaat zijn handen/ handschoenen te ontsmetten, de hoesjes van de koptelefoon af te halen en te deponeren in de vuilnisbak die is opgesteld in de theoriezaal.

Zowel in de wachtzaal als de theoriezaal zal voldoende alcoholgel aanwezig zijn.

 

- - - - - 

Examencentra in voorbereiding voor gefaseerde en veilige heropstart examens rijbewijs - alle examens rijbewijs opnieuw mogelijk vanaf 25 mei

Zoals u in onderstaand bericht kunt lezen, zijn de examencentra klaar om vanaf 18 mei opnieuw de theorie-exames voor alle categorieën en de praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens, bussen (al dan niet met aanhangwagen) en alle herstelexamens te organiseren. Vanaf 25 mei worden de praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen hervat.

Rijexamens starten vanaf 18 en 25 mei 2020 terug gefaseerd op.

Om dit zo vlot en veilig mogelijk te laten gebeuren, hebben de Vlaamse ondernemingen en federaties die instaan voor de rijopleiding, nascholing en examens voor het rijbewijs, zich verenigd teneinde uniforme afspraken te maken.

Er is geen haast. Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, heeft beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020 en heeft een aantal wettelijk voorziene termijnen verlengd. Kandidaten hebben dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar.

Om zowel voor medewerkers als klanten de veiligheid te garanderen, worden een aantal bijzondere maatregelen rond COVID-19 genomen. Er wordt o.a. uitdrukkelijk gevraagd om enkel met je begeleider of instructeur naar het examen te komen, het is verplicht een mondmasker te dragen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond ‘social distancing’ en handhygiëne strikt te respecteren. Meer info zal u binnenkort kunnen terugvinden op onze website.

Uitstel tot 31 december

Naar aanleiding van de coronamaatregelen werden activiteiten i.v.m. rijopleidingen en examens voor het rijbewijs opgeschort sinds 16 maart 2020. Dit impliceert dat een inhaalbeweging moet worden gemaakt en dat nieuwe afspraken moeten worden geboekt. Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020. 

Gefaseerde aanpak voor theorie- en praktijkexamens

Voor heel wat mensen is het behalen of behouden van een rijbewijs essentieel voor hun job of voor hun privé- en sociale leven. Bijkomend speelt de sector ook een cruciale rol inzake mobiliteit en verkeersveiligheid, waarbij de focus wordt gelegd op kwalitatieve rijopleiding en examinering. Om de dienstverlening te garanderen vanaf 18 mei 2020, is volgende planning voorzien:

 • vanaf 18 mei 2020 worden er terug theorie-examens voor alle categorieën, en praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) georganiseerd;
   
 • vanaf 25 mei 2020 worden de praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen hervat.

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 wordt genomen zodat de dienstverlening – zowel voor medewerkers als kandidaten - optimaal en veilig kan verlopen. Er wordt o.a. uitdrukkelijk gevraagd om enkel met je begeleider of instructeur naar het examen te komen en het is verplicht een mondmasker te dragen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond ‘social distancing’ en handhygiëne strikt te respecteren.
 

- - - - - 

VEEL GESTELDE VRAGEN & ANTWOORDEN (FAQs) - update 09/09/2020

Geldigheid examens

De geldigheid van mijn theorie-examen is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheidsduur van je theorie-examen (3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan mag je tot en met 31/12/2020 toch het praktijkexamen afleggen, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.

Wil je je huidige voorlopig rijbewijs omruilen of een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen, dan kan dit met je vervallen theorie-examen tot en met 30/09/2020.

De geldigheid van mijn examen afgelegd op privéterrein is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je examen op privéterrein (1 jaar of 3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31/12/2020 en mag je tot en met 31/12/2020 toch het praktijkexamen op de openbare weg afleggen, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het examen op privéterrein.

De geldigheid van mijn examen “Basiskwalificatie” in het kader van het bekomen van een bewijs van vakbekwaamheid (code 95), is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je examen “Basiskwalificatie” (3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31/12/2020.

Geldigheid voorlopig rijbewijs

De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31/12/2020. Tot en met 31/12/2020 mag je oefenen met een begeleider op de openbare weg.

Na 31/12//2020 mag je met een vervallen voorlopig rijbewijs niet meer rijden, zonder eerst verplicht praktijkonderricht te volgen.

Ik ben begeleider. Vanaf wanneer mag ik opnieuw gaan oefenen op de openbare weg met mijn kandidaat-bestuurder onder dekking van zijn geldig (eventueel verlengd) voorlopig rijbewijs?

De rijopleiding is in principe opnieuw toegelaten vanaf 11/05/2020. Dit geldt voor theorie- en praktijkonderricht bij een erkende rijschool, maar eveneens voor de opleiding onder vrije begeleiding.

Ik wilde mijn voorlopig rijbewijs omwisselen voor een ander model, maar door de coronamaatregelen kon dit niet. Nu is mijn voorlopig rijbewijs vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020 kan je dit nog steeds omwisselen voor een ander model tot en met 31/12/2020, op voorwaarde dat je theorie-examen ook nog geldig is (zie hoger, geldigheid theorie-examens). Let wel, je kan maar één keer je voorlopig rijbewijs omwisselen!

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen voor 16/03/2020, dan kan dit niet meer omgewisseld worden.

De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs M18 of M36 is vervallen. Kan ik toch een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen vóór 01/01/2021?

Nee. Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31/12/2020. Je kan dus pas vanaf 01/01/2021 een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen. De 6 uur praktijkonderricht, die verplicht moeten gevolgd worden om een voorlopig rijbewijs M12 te kunnen bekomen, kunnen ook pas gevolgd worden vanaf 01/01/2021. Vergeet eveneens niet naar de geldigheid van je theorie-examen te kijken (zie hoger, geldigheid theorie-examen).

Geldigheid rijschoolonderricht

De geldigheid van de theorie- of praktijklessen die ik gevolgd heb bij een erkende rijschool is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van je lessen (3 jaar) is vervallen na 15/03/2020, dan wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2020.

Afspraak

Ik had al een afspraak om examen af te leggen na 15/03/2020, maar deze werd geannuleerd of verplaatst door het examencentrum omwille van de sluiting van de examencentra. Moet ik nu een toeslag betalen?

Nee, er moet geen retributietoeslag worden betaald voor afspraken die al vastlagen na 15/03/2020 en vóór de heropening van de examencentra.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen na 15/03/2020, maar deze kon niet doorgaan omwille van de sluiting van de examencentra. Moet ik zelf een nieuwe afspraak maken?

Tenzij het examencentrum jou al heeft gecontacteerd, moet je zelf contact opnemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen en deze valt nu kort na de heropening van de examencentra. Is het mogelijk om deze afspraak te annuleren?

Ja, het is steeds mogelijk om een afspraak kosteloos te annuleren als dit ten minste 3 werkdagen voor de afspraak (zaterdagen niet meegerekend) gebeurt.

Vb. Je hebt een afspraak op maandag 25 mei en wilt deze annuleren of verplaatsen, dan dient dit ten laatste op woensdag 20 mei te gebeuren.

Annuleer je de afspraak minder dan 3 werkdagen voor de afspraak, dan zal je een retributietoeslag moeten betalen. De examencentra zijn bereikbaar om annuleringen mogelijk te maken.

Ik had al een afspraak om examen af te leggen en deze valt nu kort na de heropening van de examencentra. Blijft deze afspraak behouden?

Ja, je afspraak blijft behouden. Indien gewenst, kan je de afspraak ook annuleren (tijdig) (zie ook voorgaande vraag).

Ik had al een afspraak bij de rijschool om samen met mijn instructeur examen af te leggen, maar ik wil deze afspraak annuleren. Wat moet ik doen?

Voor afspraken die werden vastgelegd met de rijschool moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de rijschool om samen met hen een nieuwe afspraak te voorzien.

Herstelexamens

Ik ben vervallen van het recht tot sturen en ik moet een theoretisch en/of praktisch herstelexamen afleggen. Vanaf wanneer kan dit?

Zowel theoretische als praktische herstelexamens zijn terug mogelijk voor alle categorieën vanaf maandag 18/05/2020. Neem hiervoor contact op met het examencentrum dat je hebt gekozen om deze examens af te leggen.

Geldigheid rijbewijs

Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen van de categorie BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE of D1E, maar de geldigheid van mijn rijbewijs B is vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van een Belgisch of Europees rijbewijs vervallen is tussen 01/02/2020 en 31/08/2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je je dus aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijbewijs B.

Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen CE, C1E, DE of D1E, maar de geldigheid van mijn rijbewijs C, C1, D of D1 is vervallen. Wat nu?

Indien de geldigheid van een Belgisch of Europees rijbewijs of een niet-permanente rijbewijscategorie, vervallen is tussen 01/02/2020 en 31/08/2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf fr vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je je dus aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijbewijs C, C1, D of D1.

Ik ben begeleider van een kandidaat-bestuurder, maar de geldigheid van mijn (Belgisch of Europees) rijbewijs is vervallen. Mag ik nog verder blijven oefenen met mijn kandidaat en hem begeleiden tijdens het examen?

Ja, indien de geldigheid van je (Belgisch of Europees) rijbewijs vervallen is tussen 01/02/2020 en 31/08/2020, wordt deze verlengd met 7 maanden vanaf de vervaldatum. Gedurende deze tijd mag je dus blijven rijden met dit rijbewijs en ook je kandidaat blijven begeleiden.

Geldigheid medische onderzoeken

De geldigheid van mijn document “XII. Rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs aan de kandida(a)t(e) voor het rijbewijs van groep 1 (C.A.R.A.)” is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van dit document is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze verlengd tot en met 31/12/2020 (tenzij anders beslist door de geneesheer), maar alleen op voorwaarde dat je vóór 11/06/2020 een nieuwe afspraak hebt gemaakt met het medisch centrum.

De geldigheid van mijn rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2 (al dan niet van een oogarts) is vervallen na 15/03/2020. Wat nu?

Indien de geldigheid van deze documenten is vervallen na 15/03/2020, dan wordt deze verlengd tot en met 30/09/2020. Je mag je dus tot en met 30/09/2020 aanbieden voor het praktijkexamen met het “vervallen” rijgeschiktheidsattest.

Geldigheid keuringsbewijs

De geldigheid van het keuringsbewijs van mijn voertuig is vervallen na 13/03/2020. Mag ik met dit voertuig nog examen afleggen?

Indien je voertuig normaal periodiek gekeurd moest worden tussen 13/03/2020 en 03/06/2020, dan krijg je hiervoor uitstel tot en met 04/11/2020 en mag je met je vervallen keuringsbewijs blijven rijden en ook examen afleggen.

Veiligheidsmaatregelen

Welke veiligheidsmaatregelen moet ik respecteren als ik naar het examencentrum kom?

Het is belangrijk enkel en alleen te komen met je begeleider of instructeur, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen (cashbetalingen worden niet aanvaard).

Bijkomend dienen de regels betreffende handhygiëne strikt nageleefd te worden, dient je voertuig binnenin proper te zijn en is het dragen van een mondmasker voor jou en de perso(o)n(en) die jou vergezel(t)(len), verplicht.