Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs D/D1

Rijbewijs D/D1 Praktisch examen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor het bekomen van een definitief rijbewijs D1 zonder vakbekwaamheid is 21 jaar.
De minimumleeftijd voor het bekomen van een definitief rijbewijs D zonder vakbekwaamheid is 24 jaar.

De minimumleeftijd voor het bekomen van een definitief rijbewijs D1 met vakbekwaamheid is 18 jaar.
De minimumleeftijd voor het bekomen van een definitief rijbewijs D met vakbekwaamheid is 21 jaar.

Indien u het bewijs van vakbekwaamheid haalt voor de leeftijd van 21 jaar, dan gelden volgende beperkingen: 

 • een definitief rijbewijs D met vakbekwaamheid, met beperking tot geregeld vervoer voor een traject tot 50 km binnen het Koninkrijk België (code 121): 18 jaar
 • een definitief rijbewijs D met vakbekwaamheid, met beperking binnen het Koninkrijk België (code 121): 20 jaar

Rijopleidingen & Scholing

Scholing via een erkende rijschool

 • als voorbereiding op het praktijkexamen geeft de erkende rijschool een minimum van 8 uur praktijklessen

Scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3

 • met een behoorlijk ingevulde 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'  en tegen voorlegging van een nog geldig rijbewijs (geldig verklaard voor ten minste categorie B) en een geneeskundig attest kan u bij het gemeentebestuur een voorlopig rijbewijs afhalen
 • tijdens de scholing moet u steeds vergezeld zijn van een begeleider die vermeld staat op het voorlopig rijbewijs
 • ten vroegste 1 maand na afgifte van het voorlopig rijbewijs kan u het praktijkexamen afleggen; de keuze van examencentrum is vrij
 • tijdens de stage is het niet toegelaten om op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf te rijden van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags
 • het voertuig dient uitgerust te zijn met het reglementaire L-teken, duidelijk zichtbaar aangebracht achteraan op het voertuig & rechterbuitenspiegels (één voor de begeleider en één voor de kandidaat)

Meer informatie m.b.t. de praktijkopleiding, de scholing, de voorwaarden waaraan de begeleider(s) en het voertuig moeten voldoen vindt u in de brochures rijbewijs D/D1 zonder vakbekwaamheid/met vakbewaamheid.

Praktijkexamen

Afspraak

 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met eigen voertuig, dan dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken bij het examencentrum van uw keuze - meteen een afspraak maken, dat kan via de groene knop bovenaan de pagina
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • maak tijdig en bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand uw afspraak voor het praktijkexamen

Examenvoertuig & documenten van kandidaat, begeleider en voertuig

 • gebruik onze checklist om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om het praktijkexamen op een correcte manier te starten
 • van geen enkel document wordt een fotokopie aanvaard

Verloop praktijkexamen rijbewijs D/D1 zonder vakbekwaamheid
(meer info vindt u in de brochure rijbewijs D/D1 zonder vakbekwaamheid)

 • proef op privaatterrein (*)
  • voorafgaande controles
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • achteruit in een garage rijden
  • langs een trottoir parkeren
 • proef op de openbare weg (min. 45 minuten): rijvaardigheid in het verkeer - om toegelaten te worden tot het examen op de openbare weg moet u geslaagd zijn voor de proef op het privaat terrein

(*) het slagen voor de proef op het privaatterrein (manoeuvres) blijft één jaar geldig

Verloop praktijkexamen rijbewijs D/D1 met vakbekwaamheid
(meer info vindt u in de brochure rijbewijs D/D1 met vakbekwaamheid)

 • proef op privaatterrein (**)
  • voorafgaande controles
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • achteruit in een garage rijden
  • langs een trottoir parkeren
 • proef basiskwalificatie
 • proef op de openbare weg (min. 90 minuten): rijvaardigheid in het verkeer - om toegelaten te worden tot het examen op de openbare weg moet u geslaagd zijn voor de proef op het privaat terrein (manoeuvres)

(**) het slagen voor de proef op het privaatterrein (manoeuvres) blijft drie jaar geldig

Checklist

 • Documenten
 • Voorwaarden begeleider
 • Voorwaarden examenvoertuig

Examenresultaat

Geslaagd

 • rijbewijs zonder vakbekwaamheid: u ontvangt het formulier 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs kan afhalen
 • rijbewijs met vakbekwaamheid: u ontvangt de formulieren 'getuigschrift basiskwalificatie' en 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs (met code 95) kan afhalen
 • de 'aanvraag om een rijbewijs' laat u niet toe te rijden; u moet houder en drager zijn van een rijbewijs

Uitgesteld

 • u kan meteen een nieuwe afspraak maken aan de kassa van het examencentrum of u maakt een nieuwe afspraak via de afsprakenmodule op onze website
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen moet u minimum 4 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool
 • vanaf het derde examen bent u verplicht het praktijkexamen af te leggen met een voertuig van een erkende rijschool