Rijbewijs G theorie-examen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd op het theorie-examen af te leggen is 15 jaar en 9 maanden.

Verloop van het theorie-examen

Het (gewone) theorie-examen categorie G wordt doorlopend, enkel op afspraak, afgenomen - voor het maken van een afspraak, klik bovenaan de pagina op de groene knop 'afspraak maken'.

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen. De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden. Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

Voor het rijbewijs G zijn er 40 vragen. Om te slagen moet men minimum 33 punten op 40 behalen. Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Leerstof voor het theorie-examen

Algemeen

verkeersborden - verkeerslichten - bevoegde personen - voorrang - inhalen - stilstaan en parkeren - richtingsverandering - kruisen - inhalen - gedrag op kruispunten/rotondes - ritsen - plaats op de rijbaan - auto(snel)wegen - overwegen - snelheid - rijbewijs - vervallenverklaring - alcohol - defensief rijgedrag - lichten - overtredingen - elementaire maatregelen bij verkeersongevallen & hulp aan slachtoffers - bewaren van afstand - rijrisico’s i.v.m. verschillende wegomstandigheden - veiligheidseisen m.b.t. het laden van het voertuig / de vervoerde personen - regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig - administratieve documenten - houding t.o.v. ander weggebruikers - mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn - gebruik van veiligheidsgordels, ook de veiligheidsvoorzieningen voor kinderen - veiligheid in tunnels -  ...

Specifiek

 • snelheidsbeperking eigen aan de landbouwtractor en eigen aan de landbouwaanhangwagen
 • zien en gezien worden - gebruik van oranjegele knipperlichten of zwaailichten - kennis van de risico's door de beperking van het gezichtsveld, slipgevaar, aquaplanning, ...
 • documenten i.v.m. het gebruik van het voertuig
 • gevaar van losliggende voorwerpen in de bestuurderscabine
 • kennis van de vereiste categorie van rijbewijs voor het besturen van een bepaald type voertuig in functie van de MTM
 • basiskennis over gebruik, preventie, functie en onderhoud van banden, verbrandingsmotor, reminrichting, koppelingspedaal, stuurinrichting, voorwielaandrijving, preventieve controle van vloeistoffen en vloeistofpeilen ...
 • methoden voor het opsporen van oorzaken en defecten
 • begrippen uit het technische reglement
 • gebruik, werking en aanwezigheid van de signalisatie op het voertuig
 • bijzondere uitrustingen
 • lading van voertuigen
 • slepen

Speciale zittingen voor het theorie-examen - enkel op afspraak

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op eigen verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij/zij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van -

 • een centrum voor leerlingenbegeleiding
 • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • een centrum voor beroepsoriëntering

Kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen kunnen eveneens op eigen verzoek het examen afleggen in een speciale zitting.
Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk in gebarentaal.

Kandidaten die het Nederlands niet machtig zijn, kunnen het examen eveneens afleggen met een beëdigde tolk. In het Vlaamse Gewest kan dit sedert 1 maart 2017 enkel nog in het Frans, Duits of Engels.

Gewicht

0