Overslaan en naar de inhoud gaan

Oldtimer autobus en autocar

De autobus en autocar die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 30 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimers.

Oldtimers zijn vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een technische keuring onderworpen. Vanaf 20 mei 2018, zijn oldtimers ook aan een periodieke keuring onderworpen.

Opgelet vanaf 1/1/23 kunnen voertuigen pas vanaf de leeftijd van 30 jaar oldtimer worden. Voertuigen die minder dan 30 jaar oud zijn en voor deze datum reeds als oldtimer zijn ingeschreven/ worden heringeschreven op naam van dezelfde titularis blijven verder oldtimer. 

Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig:

 1. voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een normale periodiciteit;
 2. voertuigen vanaf 30 jaar en tot 50 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van 2 jaar;
 3. voertuigen ouder dan 50 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van 5 jaar.

De periodiciteiten kunnen ingekort worden naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen (bv. geldigheid reservoir LPG, CNG, ...).

De huidige gebruiksbeperkingen voor oldtimers blijven behouden (cf. infra 'gebruik').

Een overgangsperiode wordt ingevoerd voor de voertuigen die op dit ogenblik reeds zijn ingeschreven onder een O-kentekenplaat, met uitzondering van voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden. Deze voertuigen zijn op dit moment niet onderworpen aan de periodieke technische keuring. Meer informatie i.v.m. de overgangsmaatregelen vindt u hier.

Algemeen

Alle voertuigen die zich in een originele staat bevinden (niet verbouwd cf. art.8, §5 van het technisch reglement K.B. van 15 maart 1968) en in het verkeer zijn gesteld sinds meer dan 30 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimer. Uiteraard kunt u er steeds voor kiezen verder te blijven rijden in gewoon gebruik onder een normale nummerplaat.

Alle oldtimer voertuigen zijn vooraf aan hun inschrijving als oldtimer onderworpen aan een technische oldtimerkeuring. Deze keuring wordt uitgevoerd vóór de eerste inschrijving als oldtimer op naam van dezelfde titularis, of voor een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe titularis. Bij de inschrijving als oldtimer wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor oldtimers uitgereikt, nl. een plaat  in het formaat “O…..". 

Gebruik

De voertuigen ingeschreven onder een oldtimer nummerplaat ( “O…..” of “1-O…..”) mogen niet in gebruik worden genomen voor:

 • commercieel en professioneel gebruik
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Interventievoertuigen > 30 jaar:

 • deze voertuigen mogen voorgereden worden met hun oorspronkelijke uitrusting (kleur, blauwe zwaailichten, sirene, ...);
 • deze voertuigen mogen echter niet als dusdanig op de openbare weg rijden; dit valt uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de bestuurder, die geacht wordt de typische markeringen en toebehoren te verhullen.

Oldtimerkeuring

De oldtimers (M, N, O, Tb, T5) zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring. Deze voertuigen zijn niet onderworpen aan de specifieke tweedehandskeuring, de administratieve keuring voor inschrijving en het afleveren van het identificatieverslag.

De oldtimers (traag vervoer, landbouw- en bosbouwtrekkers, voertuigen uitgerust met rupsbanden) zijn niet onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring.

Met het oog op de inschrijving onder oldtimerplaat wordt een keuring gelijkwaardig een de periodieke oldtimerkeuring uitgevoerd, met aflevering van een aanvraag tot inschrijving. Wanneer geen tekortkomingen (sanctiecodes 1,2 of 3) worden vastgesteld, kan de 'aanvraag tot inschrijving' gevalideerd worden.

Car Pass (M1 en N1 voertuigen) - een Car Pass wordt afgeleverd (indien beschikbaar) in het geval een aanvraag om inschrijving wordt afgeleverd. Een Car Pass kan ook afgeleverd worden op vraag van de klant.

Een oldtimerkeuring wordt uitgevoerd op basis van bijlage 15 van de BVR - inhoud van de keuringspunten, de gebreken en de mogelijke sancties.

De gelijkvormigheid van het voertuig met het gelijkvormigheidsdocument wordt tijdens de oldtimerkeuring niet nagegaan. Echter mag geen enkel voertuig op de openbare weg gebruikt worden indien het zich, wat betreft onderhoud en werking, niet in een staat bevindt die de verkeersveiligheid waarborgt (art.26, KB van 15/03/1968).

Vertrekkende van de datum van eerste inschrijving van het voertuig, vindt u in deze bijlage een overzicht van de te gebruiken keuringstoestellen tijdens de oldtimerkeuring.

0. Identificatie van het voertuig

 • kentekenplaten
 • voertuig-identificatie-/chassis-/serienummer

1. Remuitrusting

 • mechanische toestand en werking
 • remkracht en bedrijfszekerheid van de bedrijfsrem
 • remkracht en bedrijfszekerheid van de hulprem (indien afzonderlijk werkend systeem)
 • remkracht en bedrijfszekerheid van de parkeerrem

2. Stuurinrichting

 • mechanische toestand
 • stuur, stuurkolom

3. Zicht

4. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties

 • koplampen
 • voor- en achterlichten, breedtelichten en zijmarkeringslichten en markeringslichten
 • remlichten
 • richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten
 • mistlichten voor en achter
 • achteruitrijlichten
 • achterkentekenplaatverlichting
 • retroreflectoren, veiligheidsmarkeringen (retroreflecterend) en markeringsborden
 • verklikkersignalen voor lichtinrichting

5. Assen, wielen, banden en ophanging

6. Chassis en met het chassis verbonden delen

 • chassis of frame met bevestigingen
 • cabine en koetswerk

7. Diverse uitrustingen

 • Veiligheidsgordels/sluitingen en gordelspansystemen voor inzittenden

8. Overlastfactoren

 • geluidshinder
 • uitlaatemissies
 • andere punten die betrekking hebben op het milieu

9. Aanvullende controles voor passagiersvoertuigen categorieën M2, M3

 • deuren
 • zitplaatsen

Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd:

 • een keuringsbewijs met periodiciteit
 • indien van toepassing, een 'aanvraag tot inschrijving' als oldtimer; deze aanvraag moet door de (nieuwe) eigenaar worden gebruikt om het voertuig als oldtimer op zijn naam in te schrijven. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.

Waar kan ik mijn oldtimer aanbieden voor een oldtimer keuring?

 • Indien het voertuig eerder werd ingeschreven in België: in alle 10 de keuringsstations van KM.
 • Indien het voertuig wordt ingevoerd vanuit het buitenland: in alle 10 de keuringsstations van KM.