Overslaan en naar de inhoud gaan

Periodieke keuring autobus en autocar

Periodieke keuring autobus en autocar

Algemeen

De eerste periodieke keuring vindt 6 maand na de eerste keuring plaats. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 3 maand. Maar indien bij de vorige keuring geen rood keuringsbewijs werd afgeleverd, en ook alle elementen die belangrijk zijn voor de veiligheid in orde zijn, wordt een bonus van 3 maand toegekend en wordt de periodiciteit op 6 maand gebracht.

STAP 1 - Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • inschrijvingsbewijs
 • gelijkvormigheidsattest
 • vorige keuringsbewijs
 •  identificatieverslag

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat
 • chassisnummer
 • identificatieplaat

STAP 2 - Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een controle uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen

STAP 3 - Weging van het voertuig

Bij een periodieke keuring wordt enkel een weging uitgevoerd, zoals  tijdens de eerste keuring, indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.

STAP 4 - Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, de slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

De periodieke keuring voor autobussen en autocars wordt vervolledigd door een diepgaander onderzoek van het remsysteem. Deze remmentest bepaalt de doelmatigheid van de reminrichting ten opzichte van de Maximaal Toegelaten Massa.
De remmentest wordt op rechtstreekse wijze uitgevoerd. Het voertuig wordt in ledige of in beladen toestand voorgereden voor zover de massa van het voorgereden voertuig ligt tussen 2/3 van de Maximaal Toegelaten Massa en de Maximaal Toegelaten Massa zelf.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen 

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten
 • ...

De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging

De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd door een visuele controle van de inspecteur onder het voertuig.

Chassis en chassistoebehoren

De carrosserie

Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers
 • ....

Tachograaf en/of snelheidsbegrenzer

Diverse verplichte inrichtingen

 • veiligheidsgordels
 •  ...