Rijbewijs B praktijkexamen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor het behalen van het rijbewijs B is 18 jaar.

Rijopleidingen & Stage

De 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs' die u ontving na het theorie-examen laat u niet toe om te rijden. Om aan uw stage als beginnend bestuurder te beginnen moet u houder en drager zijn van een voorlopig rijbewijs.  

Tijdens de stage is het niet toegelaten om op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf te rijden van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags.
Het reglementaire L-teken moet duidelijk zichtbaar achteraan op het voertuig zijn aangebracht.

Meer informatie m.b.t. de praktijkopleiding, de stage, de voorwaarden waaraan de begeleiders/begeleidende personen en het stagevoertuig moeten voldoen vindt u in de brochure rijbewijs B.

Praktijkexamen

Afspraak

 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met eigen voertuig, dan dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken bij het examencentrum (u heeft vrije keuze van examencentrum) - meteen een afspraak maken, dat kan via de groene knop bovenaan de pagina
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • maak tijdig en bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand uw afspraak voor het praktijkexamen

Examenvoertuig & documenten van kandidaat, begeleider/begeleidende persoon en voertuig

 • gebruik onze checklist om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om het praktijkexamen op een correcte manier te starten
 • van geen enkel document wordt een fotokopie aanvaard

Verloop praktijkexamen
(meer informatie vindt u in de brochure rijbewijs B)

 • GOCA risicoperceptietest (gevaarherkenningstest)
 • voorafgaande controles
 • rijvaardigheid in het verkeer, een rit op de openbare weg met
 • evenwijdig t.o.v. de weg (rechts of links) tussen twee voertuigen
 • loodrecht t.o.v. de weg vooruit/achteruit in een vak parkeren 
 • in rechte lijn achteruit rijden
 • keren in een smalle straat
 • ...

Checklist

 • Documenten
 • Voorwaarden begeleider/begeleidende persoon
 • Voorwaarden examenvoertuig

Examenresultaat

Geslaagd

 • u ontvangt het formulier 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs kan afhalen
  de 'aanvraag om een rijbewijs' laat u niet toe te rijden; u moet houder en drager zijn van een rijbewijs

Uitgesteld

 • u kan meteen een nieuwe afspraak maken aan de kassa van het examencentrum of u maakt een nieuwe afspraak via de afsprakenmodule op onze website
 • na tweemaal opeenvolgend niet slagen kan u uw praktijkexamen slechts afleggen na minimum 6 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool 

Code 78 / automatische schakeling

Indien het voertuig waarmee u het praktijkexamen aflegt, uitgerust is met een automatische schakeling, zal de geldigheid van uw rijbewijs beperkt worden tot het besturen van gelijkaardige voertuigen door de vermelding ‘automatisch’ of ‘code 78’. Worden beschouwd als voertuigen met automatische schakeling: elk voertuig dat niet uitgerust is met een koppelingspedaal.

Indien u nadien de opheffing van de vermelding ‘automatisch’ of ‘code 78’ op uw rijbewijs wenst te bekomen, moet u een nieuw praktijkexamen afleggen met een voertuig uitgerust met een handbediende schakeling. De scholing zal in dit geval dienen te gebeuren via de erkende rijschool (minimum 2 uur) of onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3, hetwelk u onmiddellijk kan bekomen bij het gemeentebestuur op voorlegging van uw huidige rijbewijs B. Het document heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en het praktijkexamen kan ten vroegste na 1 maand stageperiode afgelegd worden. Tijdens de stageperiode dient u steeds vergezeld te zijn van een begeleider.

Bijkomende informatie

U kunt hier bijkomende informatie vinden over het praktijkexamen op de website van GOCA Vlaanderen.

Gewicht

0