Rijbewijs B theorie-examen

Minimumleeftijd

De minimum leeftijd om het theorie-examen rijbewijs B af te leggen is 17 jaar.

Verloop van het theorie-examen

Het (gewone) theorie-examen categorie B wordt doorlopend, zonder afspraak, afgenomen tijdens de normale openingsuren van het examencentrum. Het laatste examen wordt gestart om 16u00.

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen.

De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden.
Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen categorie B
Vanaf 01 juni 2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en andere fouten. Zware overtredingen zijn:

 • alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht ...)
 • alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven ...)
 • alle overtredingen met betrekking tot het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een 'lichte' fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 'lichte' fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.

Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Het theorie-examen kan worden afgelegd in een examencentrum naar keuze.

Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen is men verplicht om minstens 12 uur theorieonderricht te volgen in een erkende rijschool. (*)

Leerstof voor het theorie-examen

 • verkeersborden, voorrang, inhalen, stilstaan en parkeren, richtingsverandering, kruisen, plaats op de rijbaan, auto(snel)wegen, overwegen, snelheid, rijbewijs, vervallenverklaring, alcohol, defensief rijgedrag, elementaire te nemen maatregelen bij ongevallen, ...
 • belang van oplettendheid en van de houding t.o.v. de andere weggebruikers ...
 • waarneming, beoordeling en reactie, reactietijd, gedragsveranderingen bij bestuurders ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid ...
 • kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften
 • specifieke risico's: onervarenheid andere weggebruikers; kwetsbaarste weggebruikers (kinderen, voetgangers, fietsers ...)
 • reglementering m.b.t. administratieve documenten i.v.m. het gebruik van het voertuig
 • voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
 • mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn; de meest voorkomende defecten kunnen ontdekken (stuurinrichting, wielophanging, ...)
 • gebruik van veiligheidsgordels, hoofdsteunen, veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
 • veiligheid in tunnels

Speciale zittingen voor het theorie-examen - enkel op afspraak

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op eigen verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij/zij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van -

 • een centrum voor leerlingenbegeleiding
 • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • een centrum voor beroepsoriëntering

Kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen kunnen eveneens op eigen verzoek het examen afleggen in een speciale zitting.
Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk in gebarentaal.

Kandidaten die het Nederlands niet machtig zijn, kunnen het examen eveneens afleggen met een beëdigde tolk. In het Vlaamse Gewest kan dit sedert 1 maart 2017 enkel nog in het Frans, Duits of Engels.